Overzicht vereisten en opdrachten uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staan ruim 20 ontwikkelopdrachten voor de verpleeghuissector. Behalve de opdrachten aan de sector stelt het Kwaliteitskader ook vereisten aan zorgorganisaties en zorgverleners.

Een actueel overzicht van de opdrachten aan de sector uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg met trekkers en contactgegevens vind je in dit schema.