Reacties experts op conceptversie Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Dit document geeft in hoofdlijnen de reacties van de experts weer op een eerste conceptversie van het Kwaliteitskader en hoe deze zijn verwerkt. Het tweede deel van de notitie beschrijft enkele specifieke opmerkingen die niet zijn verwerkt in de definitieve versie van het Kwaliteitskader, met daarbij de argumenten voor dit besluit.