Kwaliteit in Dialoog – kwaliteitskader ouderenzorg (Wat is goede zorg en hoe spreken we daarover)

Kwaliteit in Dialoog - Kwaliteitskader ouderenzorg’ (concept) is opgesteld door een werkgroep bestaande uit ActiZ, BTN, Patiëntenfederatie Nederland, Verenso en V&VN. De uitwerking aan de visietekst Kwaliteitskader die in december 2015 werd vastgesteld door de partijen van de Taskforce Waardigheid en Trots. De covernotitie is de inleiding bij het concept kwaliteitskader ouderenzorg ‘kwaliteit in dialoog’ van september 2016.