Samen de kwaliteit van langdurige zorg verbeteren - Programma 'Verbeteren langdurige zorg'

Het Zorginstituut stimuleert samen met de partijen in de langdurige zorg de verbetering van de zorg door 5 verbeterthema’s onder de aandacht te brengen, te houden en terug te laten komen in beleidsontwikkeling.
Voor al deze verbeteringen was er het programma 'Verbeteren langdurige zorg'. Dit programma  liep van 2013 tot en met 2017. Maar partijen werken nog elke dag aan de verbetering van de langdurige zorg.

De 5 verbeterthema’s in de langdurige zorg

Wat is er nodig om goede kwaliteit van leven te realiseren in de langdurige zorg? Deze vraag stelde Zorginstituut Nederland aan alle betrokkenen in de 3 sectoren: gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en de verzorging, verpleging en thuiszorg. Het ging hierbij om cliënten, zorgverleners, zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten, maar ook om kennisinstituten en toezichthouders. Gezamenlijk kwamen zij tot 5 belangrijke thema's die centraal staan bij kwaliteitsverbetering:

  • Persoonsgerichte zorg - De relatie tussen cliënt, familie en professionals verdient meer aandacht. De zorg moet aansluiten bij de situatie en wensen van de cliënt.
  • Deskundige professionals - We hebben meer professionals nodig die de laatste wetenschappelijke inzichten kennen, van elkaar leren én die kennis inzetten voor hun cliënt.
  • Bruikbare kennis - Er is meer onderzoek nodig. Om te weten welke aanpak in welke situatie werkt.  De professional moet bestaande kennis meteen kunnen gebruiken.
  • Nuttige informatie - We willen inzicht in de kwaliteit van zorg. Hoe verzamel je de juiste informatie, zonder dat het te veel tijd kost?
  • Sterke leiders - Sterke leiders geven medewerkers de ruimte om goede zorg te leveren. En zorgen dat medewerkers richtlijnen toepassen, er waar nodig van afwijken én blijven leren.

Wie werkt aan deze 5 thema’s, draagt bij aan de verbetering van de langdurige zorg. Daarom stimuleert het Zorginstituut dat partijen aandacht besteden aan de thema’s.

Logo van het programma 'Verbeteren langdurige zorg'