Signalement Passende zorg bij hart- en vaatziekten - Artikel Zorginstituut Magazine oktober 2023

In augustus 2023 bracht Zorginstituut Nederland een signalement uit over passende zorg bij hart- en vaatziekten. Een rapport met een bijzondere routing, want het wordt ter kennisgeving aangeboden aan de IZA-tafel (het overlegorgaan van de partijen in het Integraal Zorgakkoord). Maar ook inhoudelijk is het een bijzonder rapport vanwege de focus op gezondheid in plaats van ziekte. Lonneke Koenraadt, manager medisch specialistische zorg bij het Zorginstituut, geeft in dit artikel een toelichting.  

Nadruk op preventie en ­behoud van gezondheid
Beeld: ©Zorginstituut Nederland / Zorginstituut Nederland