Vitamine D niet langer vergoed: waarom dit advies? - Artikel Zorginstituut Magazine juli 2022

Begin mei adviseerde Zorginstituut Nederland aan minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om vitamine D niet langer te vergoeden uit het basispakket. De minister heeft dit advies inmiddels overgenomen. Het advies leidde in de (sociale) media tot commotie. Bij veel mensen leeft de zorg dat deze maatregel, die begin 2023 van kracht wordt, vooral kwetsbare, lage inkomensgroepen negatief treft. Hoe is het Zorginstituut tot dit advies gekomen? En zijn de zorgen terecht?