Hoopvolle beweging naar passende zorg - Artikel Zorginstituut Magazine juli 2021

Als de zorg zich blijft ontwikkelen zoals nu, werkt in 2040 1 op de 4 mensen in de zorgsector en betalen we 35 procent van ons inkomen aan huisarts, ziekenhuis, fysiotherapeut en apotheek. ‘Passende zorg’ kan uitkomst bieden. De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut bereidt hierover een advies voor aan het Zorginstituut. Om te horen wat er leeft in ‘het veld’, was er op 9 juni 2021 een digitale dialoogsessie met honderd genodigden uit alle hoeken van het zorgveld.

Passende zorg - dialoogsessie 9 juni 2021
Beeld: ©Zorginstituut Nederland