Voortgangsrapportage overgangstraject Systeemadvies fysiotherapie en oefentherapie - december 2018

Zorginstituut Nederland heeft eind 2016 een systeemadvies uitgebracht voor fysiotherapie en oefentherapie. Voor de uitvoering van dit advies is in 2017 met betrokken partijen, vertegenwoordigd in een stuurgroep, een plan van aanpak voor een overgangstraject ontwikkeld voor de jaren 2017-2022. In deze brief informeert het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg over de stand van zaken van de uitvoering van het plan van aanpak.