Zinnige Zorg - afronding implementatie zinnig gebruik van dure geneesmiddelen bij het castratierefractair prostaatcarcinoom

Het Zorginstituut informeert de minister voor Medische Zorg over de afronding van de implementatiefase van het verbetersignalement over de inzet van dure geneesmiddelen bij castratierefractair prostaatcarcinoom (CRPC). Het Zorginstituut heeft met de betrokken partijen afgesproken om samen de status van de voortgang en de duurzaamheid van de behaalde resultaten te monitoren. Het Zorginstituut zal met de veldpartijen in gesprek blijven tijdens de monitorfase, waarbij het Zorginstituut beschikbaar blijft voor verder implementatieonderzoek of advies, indien dit door de partijen gewenst is. In de tweede helft van 2019 zal het Zorginstituut  de minister informeren over de uitkomsten van de monitorfase.