Consultatie concept Kwaliteitskader 'Verpleegzorg’

Per brief zijn de bestuurders van veldpartijen in de verpleegzorg in kennis gesteld van de totstandkoming van het concept Kwaliteitskader Verpleegzorg. Partijen kunnen tot uiterlijk donderdag 22 december 2016 reageren op dat concept.