Brief aankondiging systematische doorlichting GGZ

In 2016 wil het Zorginstituut starten met een systematische doorlichting van de GGZ. In de eerste fase, de screeningsfase, die ongeveer een jaar duurt, gaat het Zorginstituut met partijen op zoek naar onderwerpen die in aanmerking komen voor een verdiepend onderzoek. De verwachting daarbij is dat er vermoedelijk mogelijkheden liggen voor meer gepast gebruik. Eind 2016 zal het Zorginstituut hiervoor een startbijeenkomst organiseren.