Pakketadvies verhoging maximumaantal behandelingen gesuperviseerde oefentherapie bij COPD voor subgroep van patiënten

Zorginstituut Nederland adviseert de minister voor Medische Zorg om het maximumaantal behandelingen gesuperviseerde oefentherapie bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Chronische Obstructieve Longziekte) voor een subgroep van patiënten te verhogen. Het gaat om de groep patiënten met een hoge ziektelast én beperkte fysieke capaciteit, ondanks een relatief stabiel ziektebeeld met weinig tot geen longaanvallen. Dit is een aanscherping van het advies dat het Zorginstituut in 2018 aan de minister voor Medische Zorg uitbracht.

Advies Zorginstituut: meer behandelingen voor subgroep B2

Het Zorginstituut concludeert op basis van nieuwe  inzichten dat de aanspraak voor een subgroep patiënten binnen ernstcategorie B te beperkt is. Dit is een ongewenste situatie. Het Zorginstituut adviseert daarom de huidige ernstcategorie B te verdelen in 2 subgroepen:

  1. Ernstcategorie B1: dit zijn patiënten met een milde tot matige ziektelast of een voldoende fysieke capaciteit, bij een relatief stabiel ziektebeeld met weinig of geen longaanvallen (resterende patiënten ernstcategorie B).
  2. Ernstcategorie B2: dit zijn patiënten met een hoge ziektelast én een beperkte fysieke capaciteit bij een relatief stabiel ziektebeeld met weinig of geen longaanvallen.

Het advies is om het aantal behandelingen dat uit het basispakket wordt vergoed te verhogen voor patiënten met COPD in ernstcategorie B2. Dit houdt in dat maximaal 70 behandelingen in het 1e behandeljaar en 52 behandelingen in de onderhoudsjaren worden vergoed. Aan het begin van elk behandeljaar wordt bepaald of een patiënt het maximum aantal behandelingen (nog) nodig heeft.

Reactie van de minister

De minister heeft het advies van het Zorginstituut overgenomen. Met ingang van januari 2021 krijgen patiënten die vallen onder groep B2 een vergoeding voor maximaal 70 behandelingen in het 1e behandeljaar en 52 behandelingen in de onderhoudsjaren.

Eerder advies uit 2018

Bovenstaand advies is een aanscherping van het advies dat het Zorginstituut in 2018 aan de minister voor Medische Zorg uitbracht. De rest van het advies uit 2018 blijft ongewijzigd.

Pakketadvies gesuperviseerde oefentherapie bij COPD - 22 maart 2018