Advies implementatie intra-arteriële trombectomie (IAT) bij het acute herseninfarct

Het Zorginstituut heeft in december 2016 geadviseerd over de instroom van intra-arteriële trombectomie (IAT) in het verzekerde pakket. De minister van VWS heeft vervolgens partijen opgedragen om onder regie van het Zorginstituut een kwaliteitsstandaard op te stellen.