Pakketadvies: Horen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?

Het Zorginstituut adviseert de minister om vitaminen, mineralen en paracetamol uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te halen.
De minister heeft het advies overgenomen en heeft besloten om vanaf 1 januari 2019 paracetamol, vitaminen en mineralen die ook in de vrije verkoop bij bijvoorbeeld de drogist of supermarkt te verkrijgen zijn, niet langer te vergoeden uit het basispakket.

Onduidelijkheid over wel of niet vergoeden van vitaminen, mineralen en paracetamol

Vitaminen, mineralen en paracetamol zijn deels op recept van de arts verkrijgbaar en deels in de vrije verkoop. De middelen worden breed ingezet en zijn in het algemeen niet duur. In de vrije verkoop zijn ze vaak veel goedkoper dan wanneer een arts ze op recept voorschrijft. Is het vergoeden van deze middelen ten laste van de zorgverzekering noodzakelijk? Het Zorginstituut heeft deze middelen beoordeeld vanuit het perspectief van noodzakelijk te verzekeren zorg. Het Zorginstituut vindt dat middelen waarvoor een gelijkwaardig of bijna gelijkwaardig geneesmiddel of voedingssupplement in de vrije verkoop verkrijgbaar is niet in het pakket thuishoren. Deze middelen zouden hetzelfde behandeld moeten worden als zelfzorggeneesmiddelen, die niet worden vergoed uit de basisverzekering.*

Middelen met lage kosten waarvoor geen alternatief is

Het Zorginstituut adviseert ook om de middelen met 'lage kosten' waarvoor in de vrije verkoop geen alternatief beschikbaar is, wel in het GVS te houden.

Reactie minister op het advies

De minister voor Medische Zorg heeft besloten om vanaf 1 januari 2019 paracetamol, vitaminen en mineralen die ook in de vrije verkoop bij bijvoorbeeld de drogist of supermarkt te verkrijgen zijn, niet langer te vergoeden uit het basispakket.


* 24 juli 2017 - Na het versturen van het advies aan de minister is gebleken dat er een foutje zat in bijlage 6 van het rapport. In bijlage 6 staat een overzicht van middelen waarvoor een vergelijkbaar alternatief beschikbaar is in de vrije verkoop (bijlage 6A) en die om deze reden niet meer vergoed zouden moeten worden. Op deze bijlage staan bij nader inzien 2 middelen ten onrechte genoemd omdat hiervoor geen vergelijkbaar alternatief beschikbaar is in de vrije verkoop. Deze middelen zijn van bijlage 6A naar bijlage 6B verplaatst en de minister is per brief hiervan op de hoogte gebracht. De herziene versie is apart toegevoegd op deze pagina.