Programma Preventie in de zorgverzekering

Zorginstituut Nederland is gestart met het programma ‘Preventie in de zorgverzekering’ om ervoor te zorgen dat er meer duidelijkheid komt over de vergoeding van preventie uit het basispakket. Het Zorginstituut wil dat iedereen in Nederland passende zorg ontvangt. Preventie is daarvan een onderdeel: het voorkomen van gezondheidsproblemen. 

Preventie als middel

De druk op de zorg in Nederland neemt toe. De vraag naar zorg stijgt sneller dan het aanbod. We leven langer en daardoor zijn er steeds meer ouderen vergeleken met het aantal werkenden. Ook het aantal chronisch zieken en mensen met meerdere aandoeningen neemt toe. Daarom komen we juist ook in de zorg handen tekort. Om de zorg betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit te houden, spreekt het Integraal Zorgakkoord onder andere van “het inzetten op gezondheid en welzijn door (wijkgerichte) preventie en ondersteuning, zodat mensen zo gezond en vitaal mogelijk zijn en zorgvragen worden voorkomen of minder zwaar worden”. 

Preventie hoort bij passende zorg

Het Zorginstituut wil voor iedereen die dat nodig heeft, passende preventieve zorg. Denk aan (leefstijl)adviezen over eten, bewegen en stoppen met roken. Of aan zorgverleners die je kunnen ondersteunen en leren om gezonder te leven. Of aan een medicijn of een operatie, als dat de best passende preventiezorg is. 

Gezond zijn is belangrijk voor iedereen. Gevarieerd eten, veel bewegen, niet roken, geen alcohol en geen stress helpen om gezond te blijven. Maar ieder mens kan ziek worden. Plotseling en direct of langdurig. Ook dan is het belangrijk om zo gezond mogelijk te leven of gezonder te gaan leven. We weten bijvoorbeeld dat mensen die fit een operatie krijgen, vaak betere resultaten hebben en eerder hersteld zijn dan mensen die niet fit zijn. En zo weten we ook dat bij mensen die de hele dag in bed liggen nare doorligplekken vaak zijn te voorkomen door goede verzorging van de huid.

Vergoeding van preventie verduidelijken

Het doel van het Zorginstituut is om voor iedereen duidelijk te maken welke preventiebehandelingen in het basispakket horen en welke niet. Ook willen we dat effectieve initiatieven van professionals om de leefstijl van patiënten te verbeteren sneller de basisverzekering instromen. We willen dit bereiken door:

Om nieuwe, effectieve preventiebehandelingen te kunnen vergoeden in de basisverzekering, werkt het Zorginstituut samen met andere overheidspartijen, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), en ZonMw. Ook is het belangrijk om de wensen en zorginhoud van preventie af te stemmen met betrokken partijen, zoals initiatiefnemers van preventieve behandelingen, zorginkopers van zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers. 

Waar werken we nu aan?

  • Duiding Kansrijke start.
  • Handreiking Ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas.
  • Duiding Leefstijlzorgloket en centrale zorgcoördinator.

Voor informatie

Vragen over het programma ‘Preventie in de zorgverzekering’ kunt u stellen door een e-mail te sturen naar Preventie-in-de-zorgverzekering@zinl.nl.

Publicaties