Verbetering van onze kwaliteitstaken

Zorginstituut Nederland heeft de wettelijke taak om de zorg in Nederland te verbeteren. In het project ’Herijking kwaliteitstaken van Zorginstituut Nederland’ onderzoeken we hoe we de wettelijke kwaliteitstaken beter kunnen inzetten. Het doel is om de rol van het Zorginstituut en de wettelijke taken zo in te zetten dat het goede zorg verbetert. We werken samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan een advies hoe de kwaliteitstaken van het Zorginstituut beter aan te laten sluiten bij wat de zorg en de cliënt nodig hebben.

Doel: verbeterde verzekerde zorg

Het doel van het project is ervoor te zorgen dat de rol van het Zorginstituut en de wettelijke kwaliteitstaken bijdragen aan goede zorg. Hiermee kunnen we de kwaliteitsproblemen in de zorg beter aanpakken, en kunnen we zorgverleners beter helpen en stimuleren met het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

De kwaliteitstaken van het Zorginstituut zijn: 

  • het stimuleren en ontwikkelen van duidelijke zorgstandaarden, richtlijnen en modules die als voorwaarden gelden voor het leveren van goede zorg;
  • het ondersteunen van partijen in de zorg bij de invoering van kwaliteitsnormen, innovaties en best practices;
  • het verbeteren en ontwikkelen van meetinstrumenten voor een goed werkende informatie-uitwisseling in de zorg;
  • het bevorderen van gepast gebruik van zorg.

De verschillende kwaliteitstaken die het Zorginstituut heeft, moeten gezamenlijk worden bekeken en geëvalueerd om te kijken hoe ze elkaar kunnen versterken. Het doel is om ervoor te zorgen dat deze taken elkaar aanvullen en versterken op de punten waar ze elkaar raken. Bovendien heeft het Zorginstituut naast de kwaliteitstaken ook andere taken, zoals het beheren van het verzekerde pakket. Het is de bedoeling dat deze verschillende taken van het Zorginstituut elkaar versterken en samenwerken om de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren.

Eindresultaat

Het eindresultaat van het project is een advies over de herijking van de kwaliteitstaken van Zorginstituut Nederland, inclusief een plan van aanpak om tot deze veranderingen en verbeteringen te komen. Dit advies gebruikt VWS om samen met het Zorginstituut te bepalen of en welke kwaliteitstaken moeten worden gewijzigd en op welke manier. 

Voor informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u een e-mail sturen aan:

kwaliteit@zinl.nl

Planning

Planning tot aan advies
Stap in het proces Datum
Aftrap project februari 2023
Oplevering projectplan mei 2023
Advies en plan van aanpak september 2023