Medicijnen met CGRP-remmers bij chronische migraine onder voorwaarden in basispakket

Drie nieuwe medicijnen (CGRP-remmers) voor de behandeling van chronische migraine kunnen worden vergoed uit het basispakket. Dit schrijft Zorginstituut Nederland in een advies aan de minister voor Medische Zorg. Het Zorginstituut verbindt voorwaarden aan de vergoeding: alleen patiënten met chronische migraine die niet reageren op 2 andere behandelmethoden die al worden vergoed komen in aanmerking.

Zorgverleners en zorgverzekeraars moeten nog duidelijke afspraken maken over gepast gebruik, zoals start- en stopcriteria als de remmers bij een patiënt onvoldoende resultaat geven.

De foto toont een vrouw die met een pijnlijke frons haar vingers tegen de slapen drukt.
Beeld: ©Hollandse Hoogte/ANP

Zorginstituut: wachten op nieuwe aanvraag episodische migraine

Het Zorginstituut vraagt de minister ook om een uitzondering te maken voor een groep van 400 à 500 mensen met chronische migraine. Zij hebben nog niet altijd alle behandelstadia met de 2 andere medicijnen doorlopen, maar gebruiken de remmers al omdat ze mee hebben gedaan aan een zogeheten Managed Access Program van de farmaceutische bedrijven. Mensen met episodische migraine krijgen de CGRP-remmers nog niet vergoed. De reden hiervoor is dat er nog geen onderzoeksdossier bij het Zorginstituut is ingediend dat kan onderbouwen voor welke groep patiënten met episodische migraine deze medicijnen echt meerwaarde hebben. Zodra de farmaceutische bedrijven hun aanvraag indienen, kan het Zorginstituut starten met een beoordeling. Bij episodische migraine heeft iemand minder dan 14 hoofdpijndagen per maand.

Alleen bewezen effectief bij klein deel patiënten met chronische migraine

De 3 CGRP-remmers die zijn beoordeeld zijn: erenumab (Aimovig®), fremanezumab (AJOVY®) en galcanezumab (Emgality®). Het wetenschappelijk onderzoek levert bewijs dat deze middelen werken bij patiënten met chronische migraine die therapieresistent zijn voor de 2 andere migrainemiddelen die in het basispakket zitten. Bij 20% is er sprake van een halvering van het aantal migrainedagen per maand. Voor hen betekent dat een enorme verbetering van hun kwaliteit van leven. Bij chronische migraine heeft iemand minimaal 15 dagen per maand hoofdpijn, waarvan minstens 8 dagen migraine.

Tweede beoordeling van CGRP-remmers

Het Zorginstituut heeft al eerder (in 2019) erenumab beoordeeld voor de behandeling van patiënten met zowel chronische als episodische migraine. Ons advies aan de minister was toen om het middel nog niet uit het basispakket te vergoeden, omdat erenumab niet aantoonbaar beter werkte en bovendien veel duurder was dan de bestaande migrainemiddelen. Omdat migraine grote gevolgen heeft voor het dagelijks leven van patiënten, heeft het Zorginstituut vervolgens het initiatief genomen om samen met de betrokken zorgverleners en patiëntenverenigingen te verkennen voor welke groep migrainepatiënten de CGRP-remmers wél van meerwaarde konden zijn. De uitkomst hiervan was dat dit het geval is voor patiënten met chronische migraine die niet (meer) reageren op de bestaande migrainemiddelen. Daarna hebben de gezamenlijke fabrikanten van de CGRP-middelen een vergoedingsaanvraag voor 3 CGRP-remmers voor deze specifieke groep patiënten ingediend.

Afspraken over gepast gebruik

De CGRP-remmers kosten bijna 6000 euro per patiënt per jaar. Het Zorginstituut adviseert de minister om bij opname in het basispakket een aantal nadere voorwaarden te stellen. Een van die voorwaarden is dat patiënten met chronische migraine pas een CGRP-remmer vergoed krijgen, als is gebleken dat behandeling met topiramaat of valproaat en daarna botulinetoxine A (botox) niet werkt. Belangrijk is ook dat patiënten stoppen met de CGRP-remmer, als blijkt dat die niet werkt. De afspraken over gepast gebruik worden gemaakt in nauw overleg met de hoofdpijnneurologen en zorgverzekeraars. Tussen de 2700 en 3600 patiënten met chronische migraine komen naar schatting in aanmerking voor een CGRP-remmer.

Goede en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders

De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Het Zorginstituut waakt er namens de overheid over dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken. Deze ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.