Meer onderzoek naar zorg voor mensen met de oogaandoening maculadegeneratie

Steeds meer mensen van 55 jaar en ouder krijgen de diagnose maculadegeneratie. Nu al hebben meer dan 1,3 miljoen mensen deze ingrijpende oogaandoening die tot ernstige slechtziendheid kan leiden. En dit aantal blijft tot 2040 oplopen. Zorginstituut Nederland onderzoekt hoe de zorg voor deze patiëntengroep kan worden verbeterd.

De foto toont een close-up van het oog van een man

Verbeteringen mogelijk in het zorgtraject

Patiëntenorganisaties, zorgprofessionals en het Zorginstituut denken dat er mogelijkheden zijn om de diagnosestelling en behandeling van maculadegeneratie te verbeteren. Bij het verdiepend ‘Zinnige Zorg’-onderzoek dat het Zorginstituut nu start, zijn behalve deze partijen ook de zorgverzekeraars betrokken. Aandacht voor het zorgtraject voor mensen met maculadegeneratie is nodig, omdat de aandoening kan leiden tot slechtziendheid en zelfs blindheid. Als mensen maculadegeneratie krijgen, heeft dat grote invloed op hun dagelijks leven. Zij zien geen details meer of kunnen geen gezichten meer herkennen. Het verbeteren van het zorgtraject is waardevol voor een grote groep mensen en hun dagelijks bestaan.

Samen met professionals

Het onderzoek dat het Zorginstituut samen met de zorgprofessionals, patiëntenorganisaties en verzekeraars start, focust onder meer op de diagnostiek. Hoe eerder bekend is of iemand maculadegeneratie heeft, hoe eerder de behandeling kan starten en slechtziendheid mogelijk wordt vertraagd. Het onderzoek moet volgend jaar zijn afgerond en wordt aangeboden aan de minister van Medische Zorg en Sport.  

Over het programma Zinnige Zorg

Het onderzoek naar maculadegeneratie is één van de twee projecten binnen het programma Zinnige Zorg over oogziekten. Het andere onderzoek richt zich op de zorg voor mensen met staar.

In het programma Zinnige Zorg brengt het Zorginstituut sinds 2013 in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed, in de praktijk wordt geleverd. Met zinnige zorg wordt bedoeld: niet meer zorg dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Hierbij is het ook belangrijk dat er geen onnodige kosten worden gemaakt.