Sjoerd Repping kwartiermaker Zorgevaluatie en Gepast Gebruik bij Zorginstituut Nederland

Prof. dr. Sjoerd Repping start per 1 februari 2019 bij Zorginstituut Nederland als kwartiermaker van het nieuwe programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. Het programma is een samenwerkingsverband van alle partijen in de medisch-specialistische zorg. Naast zijn rol als kwartiermaker blijft Sjoerd Repping verbonden als hoogleraar Zinnige Zorg aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA) en als strategisch adviseur van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC.

Op de afbeelding staat Sjoerd Repping aan een kade, op de achtergrond zien we water en gebouwen. Hij heeft kort grijs haar en een stoppelbaard. Hij draagt een zwarte bril en een wit overhemd. Repping staat met zijn armen over elkaar en kijkt lachend de camera in.

Patiënten moeten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg, zorgevaluatie kan hierbij helpen. Met zorgevaluatie wordt antwoord gegeven op de vraag welke zorg, voor welke patiënten het meest zinnig is. Verschillende partijen voeren momenteel zorgevaluaties uit. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen. Veel zorg is nog niet geëvalueerd. Het uitvoeren van zorgevaluatie is bovendien in toenemende mate administratief belastend en duurt lang. En bovenal blijkt de implementatie van de uitkomsten uit zorgevaluatie in de praktijk lastig.

Repping heeft als opdracht de lopende initiatieven samen te brengen en partijen te verbinden aan een afgestemde kwaliteitscyclus van agenderen, evalueren en implementeren. Over 5 jaar zou zorgevaluatie een vast onderdeel van reguliere zorgprocessen en zorgverlening moeten zijn.

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik vloeit voort uit het Hoofdlijnenakkoord (HLA) Medisch-Specialistische Zorg 2019-2022. In opdracht van het ministerie van VWS heeft het Zorginstituut het plan van aanpak voor het programma opgesteld. Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van alle HLA-partijen onder regie van het Zorginstituut. De betrokken HLA partijen zijn:

  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Patiëntenfederatie Nederland (PFN)
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)