Zorginstituut neemt regie over bij totstandkoming indicatorensets Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Omdat het cruciaal is dat de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg snel en volledig wordt geïmplementeerd, neemt het Zorginstituut de regie over de totstandkoming van de indicatorenset per direct over. Partijen die bij de zorg rondom de geboorte betrokken zijn, hebben sinds vorig jaar al een zorgstandaard waar in staat waaraan goede zorg voor moeder en kind moet voldoen. Met behulp van indicatoren kan de kwaliteit van de geleverde geboortezorg ook daadwerkelijk gemeten worden.

De foto toont een kraamverzorgster die een baby vasthoudt

Meetinstrument in ontwikkeling

Het Zorginstituut heeft geconstateerd dat het de betrokken partijen per 1 april 2017 niet gelukt is om de volledige set indicatoren tripartiet voor te dragen voor opname in het openbare Register van het Zorginstituut. Daarom heeft het Zorginstituut nu besloten om de regie over de totstandkoming van deze set indicatoren over te nemen. Het Zorginstituut vraagt de Kwaliteitsraad om binnen een nader te bepalen termijn, met maximaal gebruik van de indicatoren die al met draagvlak waren ontwikkeld, de betreffende set indicatoren op te stellen en deze bij het Zorginstituut voor te dragen voor opname in het openbaar Register.

Cliëntversie en implementatieplan wel gereed

Over de cliëntversie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en het implementatieplan voor de zorgstandaard zijn de betrokken partijen het wel eens geworden. Beide producten zijn onlangs aangeboden aan het Zorginstituut. Deze zullen worden opgenomen op de website Zorginzicht bij de al eerder gepubliceerde zorgstandaard.