Beter vindbare en begrijpelijker informatie over de kwaliteit van zorg krijgt impuls door projectsubsidie Zorginstituut

Patiënten hebben informatie nodig om te beslissen over de zorg die zij nodig hebben. Vaak is die informatie wel beschikbaar, maar kunnen patiënten die informatie niet goed vinden of gebruiken. Met de nieuwe subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ ondersteunt het Zorginstituut projecten die daar verandering in brengen. Dat kan bijvoorbeeld door de informatie via websites voor een specifieke patiëntengroep te ontsluiten of door zorgverleners in ziekenhuizen te trainen in het samen met patiënten beslissen over de zorg die zij nodig hebben.

Focus op Samen beslissen

In de aanvraagronde van 2016 is het thema van deze subsidieregeling ‘Samen beslissen in de GGZ, in de huisartsenpraktijk en in de medisch-specialistische zorg’. Hiervoor is in 2016 vijf miljoen euro beschikbaar. Een belangrijke voorwaarde die aan de projecten is gesteld, is dat ze op korte termijn moeten bijdragen aan het benutten van begrijpelijke en vindbare informatie in het proces van samen beslissen tussen patiënt en zorgverlener.

Elk jaar een specifiek thema

Voor 2016 is de subsidie aan zeven aanvragers toegekend die projecten gaan uitvoeren in zowel de geestelijke gezondheidszorg, de huisartsenzorg als de topklinische ziekenhuizen. Voor deze subsidieregeling die tot 2020 loopt en zich elk jaar op een specifiek thema richt, werden achtendertig projectvoorstellen ingediend.

Structureel verbeteren

Het Zorginstituut keek ook of de projecten structureel iets gaan verbeteren aan een betere vindbaarheid en bereikbaarheid van informatie die voor het samen beslissen van behandelaar en patiënt wordt gebruikt. Twee belangrijke aspecten daarin zijn de samenwerking tussen de zorgvragers en zorgverleners en een landelijk uitvoering van het project of de mogelijkheid daartoe.