Veel animo voor Subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’

Bij het op 15 juli sluiten van de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ werd duidelijk dat er tweemaal zoveel aanvragen zijn ingediend dan op basis van een eerdere peiling was verwacht. Dat betekent een langere beoordelingsperiode dan eerst was voorzien. De aanvragers ontvangen nu in de week van 10 - 14 oktober een toekenning of afwijzing.

Beter vindbare en begrijpelijker informatie over de kwaliteit van zorg

Voor 2016 heeft deze subsidieregeling, die is gericht op projecten die informatie over de kwaliteit van zorg voor patiënten beter vindbaar en begrijpelijk maken, het thema ‘Transparantie in de context van Samen beslissen’. De focus is op samen beslissen in de GGZ, in de huisartsenpraktijk en in de medisch-specialistische zorg. De projecten dienen op korte termijn bij te dragen aan het benutten van begrijpelijke en vindbare informatie in het proces van samen beslissen tussen patiënt en zorgverlener. Hiervoor is in 2016 vijf miljoen euro beschikbaar.

Beoordelen van de aanvragen

Vanaf 15 juli worden de ingediende voorstellen beoordeeld en vervolgens ontvangen de aanvragers in week 42 (10-14 oktober) een toekenning of afwijzing. In verband met de grotere belangstelling voor de regeling duurt de beoordelingsperiode langer dan de eerder aangekondigde 8 weken.