Publicatie medisch-specialistische zorginformatie op Thuisarts.nl een van de resultaten van het Jaar van de Transparantie

Naast de informatie over huisartsenzorg biedt de publiekswebsite Thuisarts.nl nu ook informatie over de medisch-specialistische zorg. Met deze aanvulling ontstaat vanaf 13 juni één centrale plek waar onafhankelijke en betrouwbare informatie over zowel huisartsenzorg als medisch-specialistische zorg is te vinden.

Nu informatie over vijf aandoeningen beschikbaar

Van vijf aandoeningen is specifiek op patiënten afgestemde informatie beschikbaar: Melanoom (Huidkanker), Perifeer arterieel vaatlijden (Etalagebenen), Cataract (Staar), Heupfractuur (Gebroken heup) en Diabetes. Huisartsen en medisch specialisten kunnen de informatie op Thuisarts.nl als ondersteuning gebruiken bij hun voorlichting aan patiënten tijdens het consult. En voorafgaand of na het consult kan de patiënt de informatie gebruiken om zich voor te bereiden of achteraf nog eens na te lezen.

Ambitie

De ambitie is het komend jaar Thuisarts.nl met nog eens 25 aandoeningen aan te vullen. De teksten zijn gebaseerd op de medisch wetenschappelijke richtlijnen en tot stand gekomen op initiatief van de Federatie Medisch Specialisten (Federatie), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Patiëntenfederatie NPCF. De bedoeling is om de informatie aan patiënten over diverse aandoeningen te verbeteren. De teksten zijn ontwikkeld door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en het NHG, in afstemming met de betrokken wetenschappelijke verenigingen en patiëntenverenigingen.

Resultaat van Het Jaar van de Transparantie

De samenwerking tussen het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Patiëntenfederatie NPCF is ontstaan naar aanleiding van het Jaar van de Transparantie dat door minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2015 is uitgeroepen. In dit jaar leverden alle partijen in de zorg een extra inspanning om de beschikbaarheid en vindbaarheid van betrouwbare en begrijpelijke informatie voor patiënten een impuls te geven. Dit programma met 53 projecten (rond 30 onderwerpen) werd door het Zorginstituut gecoördineerd. De focus van de betrokken partijen, de FMS, NVZ, NFU, NPCF, ZN, ZKN en het Zorginstituut Nederland, richtte zich vooral op vindbaar en begrijpelijk maken van bestaande kwaliteitsinformatie, met name van de medisch-specialistische (curatieve) zorg.