KiesBeter in 2015, het jaar van de transparantie

Minister Schippers van VWS bestempelt 2015 tot jaar van de Transparantie in de zorg. De website KiesBeter krijgt een belangrijke rol in het beter beschikbaar en toegankelijk maken van kwaliteitsinformatie.

Wat gaat er gebeuren?

KiesBeter wordt begin 2015 vernieuwd. De voorbereidingen zijn in volle gang. De samenhang tussen Kwaliteitsstandaarden (omschrijvingen van goede zorg) en kwaliteitsgegevens van verschillende zorgaanbieders wordt duidelijker.

Er komen vernieuwde, uitgebreide pagina's over diabetes type 2, dementie en COPD. Deze zijn ontwikkeld in samenwerking met Diabetesvereniging Nederland, Alzheimer Nederland en het Longfonds. Daarna volgen meer vernieuwde pagina's. Daarnaast zullen begin 2015 via KiesBeter de Kwaliteitsstandaarden en richtlijnen van meer dan honderd aandoeningen en zorgvragen benaderbaar zijn. In volgende stappen komen er ook steeds meer patiëntenversies bij.

Tot slot hebben partijen in de zorg (patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars) veel van de huidige indicatorensets vernieuwd waarmee de kwaliteit van zorg wordt gemeten. Dit betekent dat KiesBeter in de zomer van 2015 voor een groot aantal aandoeningen nieuwe kwaliteitsgegevens kan publiceren.