GVS-adviezen

Zorginstituut Nederland beoordeelt of een geneesmiddel in aanmerking komt voor opname in het basispakket. Een extramuraal geneesmiddel (medicijn uit de apotheek) wordt alleen vergoed als het is opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut hierbij. De uiteindelijke beslissing voor wel of geen opname in het basispakket ligt bij de minister voor Medische Zorg en Sport.

Aangepaste werkwijze geneesmiddelbeoordelingen en vergaderingen WAR - Commissie Geneesmiddelen in verband met het covid-19 virus.

Zie voor meer informatie de pagina van de 'Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)'.

GVS-adviezen waar we aan werken

Op dit moment bereiden we de volgende GVS-adviezen voor:

Blaas, nieren en urinewegen

Hart, vaat en long

Stofwisseling en hormoonhuishouding