GVS-adviezen

Zorginstituut Nederland beoordeelt of een geneesmiddel in aanmerking komt voor opname in het basispakket. Een extramuraal geneesmiddel (geneesmiddel op recept van een arts verkrijgbaar bij de apotheek) wordt alleen vergoed als het is opgenomen in het GVS. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij de beoordeling. En soms wordt ook de Adviescommissie Pakket (ACP) betrokken bij de beoordeling. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister voor Medische Zorg. De minister besluit uiteindelijk of het geneesmiddel wel of niet vergoed wordt uit het basispakket.

GVS-adviezen waar we aan werken

Op dit moment bereiden we de volgende GVS-adviezen voor:

Bewegingsapparaat

Hart, vaat en long

Stofwisseling en hormoonhuishouding

Zenuwstelsel

Zintuigen en huid