Een betrokken samenleving?!

Sinds we ons in Nederland bezighouden met de vraag wat kwalitatief goede zorg is, ging dat in eerste instantie vooral over de professionele kwaliteit, dus vanuit medisch professioneel perspectief. Later kwam daar het patiëntenperspectief bij: vanuit de gedachte ‘de klant centraal’ werd het oordeel van de patiënt over de kwaliteit van zorg steeds belangrijker. Zo voorzag het stelsel in een strenge verdeling van taken: de overheid gaat over het pakket en bepaalt daarmee wat verzekerde zorg is. Het veld gaat over de kwaliteit van zorg en stelt de kwaliteitsvoorwaarden vast. 

Stelling is achterhaald

Naar mijn mening is die laatste stelling – ‘kwaliteit is van het veld’ – inmiddels achterhaald. We zien immers, zeker in het afgelopen jaar, dat er vanuit de samenleving steeds meer betrokkenheid is bij de waarden die meetellen bij de kwaliteit van zorg. Deels is dat een reactie op de uitdijende zorgkostenpost die wij als samenleving moeten opbrengen. Begrijpelijk rijst daardoor de vraag waarom de zorgsector zélf zijn kwaliteitseisen mag bepalen, terwijl andere maatschappelijke sectoren waar ook tekorten zijn (zoals onderwijs), daar niet zelf over kunnen beslissen. De 100 miljard euro die naar de zorg gaat is te rechtvaardigen vanuit het streven naar goede gezondheid. Maar hoe behaal je als samenleving de meeste gezondheidswinst? Kan je die gezondheidswinst niet voor hetzelfde geld bereiken door meer te investeren in een betere woon- en werkomgeving, schonere lucht, een gezonder klimaat en beter onderwijs?

Breed maatschappelijk debat

Deze dilemma’s vereisen een breed maatschappelijk debat, dat vanuit veel meer perspectieven moet worden gevoerd dan het medisch perspectief. De verdeling van mensen en middelen is iets waar de samenleving een stem in moet hebben. Precies daarom is kwaliteit van zorg niet alléén van het veld, maar van de samenleving als geheel, inclusief de zorgaanbieders, verzekeraars en patiënten. Die dialoog moet gevoerd worden. Een dialoog waarin de overheid, als vertegenwoordiger van de samenleving, een initiërende en regisserende rol speelt. 

Zo komt passende zorg dichterbij

Wat betekent dit concreet voor de overheid, en specifiek voor het Zorginstituut? Dat de ministeries leiderschap gaan tonen en gaan sturen op de uitvoering door alle betrokken partijen. De NZa en het Zorginstituut hebben met het advies ‘Passende zorg’ een vertaling gemaakt van de publieke kernwaarden anno 2021: zorg moet waardegedreven zijn, samen met en dicht bij de patiënt georganiseerd. Ook moet zorg bijdragen aan maatschappelijk functioneren. Wij zijn de dialoog gestart die moet gaan leiden tot verdere inrichting van de kernwaarden. En we gaan door het uitbrengen van signalementen de kwaliteit van zorg spiegelen aan die kernwaarden. Zo komt passende zorg dichterbij. 

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.