Nieuwe behandeling HIFU verbetert leven van mensen met een essentiële tremor

Goed nieuws voor ongeveer 150 Nederlanders met een matige tot ernstige essentiële tremor die niet kunnen worden geholpen met medicijnen of diepe hersenstimulatie. De behandeling High intensity focused ultrasound (HIFU) kan hun klachten fors verminderen en daarmee de gezondheid en kwaliteit van leven sterk verbeteren. Zorginstituut Nederland concludeert in een standpunt dat HIFU voor deze groep patiënten effectieve zorg is die kan worden vergoed vanuit de basisverzekering.

De foto toont een oudere man aan het aanrecht die een tomaat staat te snijden. Op de achtergrond zit een vrouw aan tafel achter een laptop.
Beeld: ©ANP

Tremor grote beperking in dagelijks leven

De aandoening essentiële tremor is een progressieve stoornis van het zenuwstelsel. Een progressieve stoornis is een chronische stoornis die steeds ernstiger wordt. Mensen met deze neurologische aandoening hebben last van het vanzelf en oncontroleerbaar trillen van een lichaamsdeel, hun hoofd en soms ook hun stem. Dit zorgt voor grote beperkingen in hun dagelijks leven. 

Behandeling met HIFU is effectieve zorg

In het ‘Standpunt HIFU bij patiënten met essentiële tremor’ concludeert het Zorginstituut dat HIFU effectieve zorg is voor deze patiënten. Daarmee kan de behandeling vanuit de basisverzekering worden vergoed. Bij behandeling met HIFU gebruikt de arts geluidsgolven (ultrasound, echo) om de tremor te behandelen. Volgens het Zorginstituut leidt de behandeling tot gezondheidswinst, meer kwaliteit van leven en passende zorg voor de groep patiënten. 

Afspraken over passende zorg voor behandeling met HIFU

Het Zorginstituut heeft afspraken gemaakt met zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars om passende zorg te kunnen garanderen. Zo is onder meer door de beroepsgroepen van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) een waarborgendocument ontwikkeld voor de behandeling met HIFU. Dit document bevat alle afspraken over de kwaliteit van zorg. Dit zijn onder meer afspraken over de behandelcriteria, waaronder de registratie van behandeluitkomsten, criteria over training, opleiding en certificering. Ook is afgesproken dat 2 gespecialiseerde centra behandeling met HIFU mogen uitvoeren, omdat de aandoening niet vaak voorkomt. Welke centra dat zijn, is nog niet bekend. 

Over Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.