Onvoldoende financiële informatie fabrikanten voor advies over migrainemiddelen

Zorginstituut Nederland kan geen advies uitbrengen aan minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over een ruimere vergoeding van CGRP-remmers uit het basispakket van de zorgverzekering. Deze middelen kunnen het aantal migrainedagen van mensen met episodische migraine verminderen. Maar het Zorginstituut kan niet bepalen wat hiervoor een maatschappelijk aanvaardbare prijs is. Dat komt doordat de fabrikanten van de migrainemiddelen een deel van de gevraagde financiële informatie niet hebben aangeleverd.

De foto toont een wachtkamer. Een oudere man met een blauw vest aan zit aan tafel op een houten stoel. De rug van de man is te zien op de foto. Achterin op de foto zitten een oudere en een jongere vrouw op een bank tegen de muur.
Beeld: ©ANP

Zorginstituut kan voor CGRP-remmers geen redelijke prijs bepalen

Het Zorginstituut kan de minister van VWS niet zorgvuldig adviseren over vergoeding van de 3 CGRP-remmers erenumab, fremanezumab en galcanezumab voor de behandeling van mensen met episodische migraine. Dat komt doordat het Zorginstituut voor deze migrainemiddelen niet kan bepalen of hun prijs in een redelijke verhouding staat tot de werkzaamheid en gezondheidswinst voor patiënten. We vergoeden alleen middelen uit het basispakket als dit is aangetoond. Daarmee stimuleren we dat er zoveel mogelijk passende zorg voor zoveel mogelijk mensen kan worden vergoed. Bij dure geneesmiddelen is het berekenen van een maatschappelijk aanvaardbare prijs dus een belangrijk onderdeel van het advies van het Zorginstituut. Daarvoor hebben we financiële informatie van goede kwaliteit nodig. Die hebben de fabrikanten helaas voor een deel niet aangeleverd. De CGRP-remmers zijn dure middelen, omdat de geschatte kosten per jaar in totaal meer dan € 10 miljoen zijn.

CGRP-remmers werken bij kwart van patiënten

De werkzaamheid van de CGRP-remmers kon het Zorginstituut wel zorgvuldig beoordelen. Uit onderzoek blijkt dat zij werken bij 25% van de mensen met episodische migraine. Behandeling met deze middelen leidt bij hen tot een halvering van het aantal migrainedagen per maand. Bij episodische migraine heeft iemand minder dan 14 dagen per maand hoofdpijn, waarvan minstens 4 dagen migraine. Voor deze mensen zijn ook andere migrainemiddelen beschikbaar in het basispakket. Deze zijn veel goedkoper en de kans dat ze werken is bij deze mensen even groot als bij gebruik van een CGRP-remmer. Een CGRP-remmer heeft alleen veel minder bijwerkingen en is daardoor aantrekkelijker om langdurig te gebruiken.

Oproep aan fabrikant: lever de juiste informatie alsnog aan

Peter Siebers, bestuurslid van het Zorginstituut, snapt heel goed dat het teleurstellend is voor mensen met episodische migraine dat de CGRP-remmers voorlopig niet beschikbaar komen in het basispakket: “CGRP-remmers zijn geen wondermiddelen, maar ze kunnen ontzettend veel betekenen voor een deel van de patiënten. Een halvering van het aantal dagen migraine per maand betekent een enorme verbetering van hun kwaliteit van leven, zeker omdat CGRP-remmers minder bijwerkingen hebben dan de andere migrainemiddelen. De werking van CGRP-remmers staat niet ter discussie. Maar vergoeding van deze migrainemiddelen kan alleen tegen een redelijke prijs. Helaas kunnen we die prijs op dit moment niet bepalen. Het is erg jammer dat we de daarvoor benodigde financiële informatie niet van de fabrikanten hebben gekregen. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van het Zorginstituut. Wij roepen de fabrikanten op de mensen met episodische migraine niet nog langer in de kou te laten staan en de ontbrekende informatie alsnog bij het Zorginstituut aan te leveren.”

Wel onder voorwaarden vergoed voor chronische migraine

Voor mensen met chronische migraine worden de 3 CGRP-remmers vanaf 1 november 2021 uit het basispakket vergoed. Bij chronische migraine heeft iemand minstens 15 dagen per maand hoofdpijn, waarvan minstens 8 dagen migraine. Aan de vergoeding is wel een aantal voorwaarden gesteld. Een van die voorwaarden is dat patiënten met chronische migraine pas een CGRP-remmer vergoed krijgen als 2 andere migrainemiddelen bij hen niet werken. Verder hebben de neurologen en zorgverzekeraars afspraken vastgelegd over gepast gebruik. Bijvoorbeeld dat mensen moeten stoppen met een CGRP-remmer als die na 3 maanden onvoldoende blijkt te werken.

Over Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.