Wim Goettsch benoemd tot hoogleraar Health Technology Assessment of Pharmaceuticals

Wim Goettsch is per 1 december 2022 hoogleraar Health Technology Assessment of Pharmaceuticals. Als hoogleraar gaat Goettsch zich bezighouden met de ontwikkeling en implementatie van methoden om passende zorg met nieuwe innovatieve geneesmiddelen mogelijk te maken binnen de grenzen van ons verzekerde pakket.

Portretfoto van Wim Goettsch.

Wim Goettsch is van oorsprong epidemioloog en werkt sinds 2006 bij het Zorginstituut. Hij begon daar als beoordelaar voor geneesmiddelen en is vervolgens op Europees niveau aan de slag gegaan met de gezamenlijke beoordeling voor vergoeding van geneesmiddelen. Sinds 2017 is Goettsch universitair hoofddocent bij de Universiteit Utrecht. De nieuwe leerstoel maakt deel uit van de Academische Werkplaats Verzekerde Zorg, waarin Zorginstituut Nederland, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Utrecht samenwerken.

Effect geneesmiddel koppelen aan betaling

Goettsch richt zich als hoogleraar op 3 gebieden die van belang zijn om passende zorg met innovatieve nieuwe geneesmiddelen mogelijk te maken: financiering, beoordeling en Europese samenwerking. Allereerst buigt hij zich over nieuwe manieren voor financiering van geneesmiddelen en hoe dit in de praktijk zou moeten werken. “Kunnen we bijvoorbeeld de effectiviteit van een geneesmiddel koppelen aan de betaling? De betaling is dan afhankelijk van hoe het geneesmiddel aanslaat bij de patiënt.” Dat lijkt simpel, maar is het volgens Goettsch niet: “Het gebeurt in de praktijk nog weinig. We willen het wel, maar onze systemen zijn er nu nog niet klaar voor. Daarom hebben we recent als Universiteit Utrecht in opdracht van het Zorginstituut nog het ministerie van VWS geadviseerd over zo’n financieringsmodel”.

Beoordeling geneesmiddelen

Als tweede aandachtsgebied onderzoekt Goettsch de beoordeling van geneesmiddelen. Veel nieuwe geneesmiddelen die nu op de markt komen, zijn bedoeld voor relatief kleine groepen patiënten met zeldzame aandoeningen. “Het is lastig om te beoordelen of een dergelijk geneesmiddel goed genoeg werkt voor opname in het basispakket van de zorgverzekering”, zegt Goettsch. “Daarom worden steeds vaker gegevens van patiënten gebruikt uit de praktijk, maar hoe beoordeel je dat? Daar zijn nieuwe methoden voor nodig en daar werk ik vanuit de Universiteit Utrecht al aan in groot Europees onderzoeksproject waar het Zorginstituut ook aan deelneemt.”

Beoordeling geneesmiddelen in Europees verband

Ten derde gaat Goettsch zich als hoogleraar ook bezighouden met de gemeenschappelijke beoordeling van geneesmiddelen voor de vergoeding in landen van de Europese Unie. “Ik heb zelf bijgedragen aan de opzet van deze gemeenschappelijke beoordelingen, maar de vraag is nu hoe de landen deze rapporten gaan opstellen en toepassen in hun nationale praktijk.”

Keuzes maken

“Als we de zorg toegankelijk willen houden, dan moeten we keuzes maken,” zegt Goettsch. “Enerzijds wil je natuurlijk innovatieve, nieuwe geneesmiddelen beschikbaar stellen voor patiënten. Aan de andere kant kun je niet eindeloos dure geneesmiddelen blijven opnemen in het basispakket. Om passende zorg mogelijk maken, moeten we dit soort behandelingen ook na de eerste beoordeling blijven volgen. En waar nodig moeten we de vergoeding veranderen, als dat nodig blijkt op basis van de resultaten uit de praktijk. Dat sluit naadloos aan bij de ambities van het Zorginstituut.”

Over Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.