SKI-tool kijkt door de muren van zorginstellingen

Het is geruisloos doorgevoerd, maar het vermelden waard: de publieksvriendelijke ontsluiting en uitbreiding van de zogeheten SKI-tool. Met deze tool kan voortaan iedereen opzoeken hoe ziekenhuizen en zelfstandige klinieken per behandeling kwalitatief en kwantitatief ten opzichte van elkaar presteren. 

De foto toont een zorgverlener bij een patiënt in een ziekenhuisbed. De foto is van achter het ziekenhuisbed gemaakt, we zien alleen de bovenkant van het hoofd en een been van de patiënt. De zorgverlener draagt blauwe beschermende kleding, een paars haarnetje en een mondkapje en buigt zich over de patiënt. Naast het bed hangt een infuus.
Beeld: ©Hollandse Hoogte/ANP

Zorginstituut financiert open toegang

De SKI-tool, voluit Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren, is een online product van Dutch Hospital Data (DHD). Met een financiering van ongeveer € 15.000 heeft Zorginstituut Nederland ervoor gezorgd dat de verplichte kwaliteitsindicatoren medisch-specialistische zorg (MSZ) en integrale geboortezorg voor iedereen zijn ontsloten. Ook de zogeheten klantpreferente MSZ-indicatoren zijn aan de SKI-tool toegevoegd. Die maken inzichtelijk wat voor patiënten het zwaarst weegt bij het kiezen van een zorginstelling en het ondergaan van een behandeling.

Zoeken op landelijk en regionaal niveau

De SKI-tool is een database en vergelijkingstool die ontwikkeld is voor en door ziekenhuizen. Tot dit voorjaar waren zij ook de enigen die de SKI-tool konden gebruiken. Ook nu blijft een deel van beschikbare data afgeschermd, maar er komt veel informatie over behandelingen online beschikbaar. De informatie is makkelijk doorzoekbaar. Zo kan alfabetisch op aandoening of behandeling worden gezocht en zijn er mogelijkheden om informatie naar diagrammen en grafieken om te zetten. Hiermee is het mogelijk om ziekenhuizen en zelfstandige klinieken te benchmarken. Zo kan worden uitgezocht welke ziekenhuizen goed scoren op een bepaalde behandeling en welke niet. Behalve op landelijk niveau, kan ook op regionaal niveau worden vergeleken.

Tool ondersteunt patiënt én zorgprofessional

De kwaliteitsindicatoren waarvan de inhoud nu via de SKI-tool worden ontsloten, zijn afkomstig van de Transparantiekalender van het Zorginstituut, waar ze ook toegankelijk zijn. “Maar daar staan ze in grote Excel-sheets, dit is veel gebruiksvriendelijker,” zegt Laura Koopman, projectleider Transparantie MSZ bij Zorginstituut Nederland. Volgens haar draagt de betere ontsluiting van de data via de SKI-tool bij aan passende zorg: “Voor het lerend vermogen van ziekenhuizen is het heel belangrijk dat deze kwaliteitsinformatie wordt gedeeld, terwijl het voor patiënten ondersteunend kan zijn in de keus voor een behandelaar. Bovendien heeft zo iedereen toegang tot dezelfde informatie waar we allemaal gebruik van kunnen maken bij het verder verbeteren van de MSZ-zorg."

Samen van goede zorg verzekerd 

Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Ons doel is dat iedereen in Nederland, rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek, goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.