Tiana van Grinsven vertrekt bij Zorginstituut Nederland

Tiana van Grinsven, lid van de Raad van Bestuur, vertrekt per 1 augustus bij Zorginstituut Nederland. Zij wordt lid van de Raad van Bestuur bij De Zorgcirkel, een organisatie voor ouderenzorg, -behandeling en -revalidatie in Noord-Holland.

De foto toont Tiana van Grinsven lid Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland
Beeld: ©Zorginstituut Nederland

Belangrijke bijdragen voor Zorginstituut

Zorginstituut-voorzitter Sjaak Wijma waardeert Tiana's inzet voor het Zorginstituut en de resultaten waaraan ze heeft bijgedragen: “Ik wil in het bijzonder haar bijdrage aan de positionering van Zorginstituut noemen, haar aandeel in het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) en de Europese samenwerking op het gebied van Health Technology Assessment. Ook haar rol in de doorontwikkeling van de organisatie was een belangrijke. En bovenal is Tiana een fijne collega. Ik vind het spijtig dat ze vertrekt. Uiteraard heb ik begrip voor het feit dat ze deze stap nu wil zetten; het is een mooie kans en een positie die goed bij haar past.”

Tiana van Grinsven zegt over haar vertrek: “Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier voor het Zorginstituut gewerkt en ben trots op de koers die we binnen het Zorginstituut met elkaar de afgelopen jaren hebben neergezet en uitgedragen. Na 5 jaar focus op landelijke zorg en beleid wil ik graag weer dichter bij de uitvoering van de zorg werken. Daarom maak ik nu de overstap naar een regionale zorgaanbieder. De roep om duurzame ouderenzorg in de maatschappij neemt toe en de invulling van deze opgave heeft veel facetten. Als bestuurder wil ik graag mijn bijdrage leveren aan het vormgeven van deze passende zorg en ondersteuning aan cliënten en hun naasten. Dat doe ik samen met de medewerkers en vrijwilligers van De Zorgcirkel en met de partners in de regio.”

Het Zorginstituut zet de voorbereidingen voor de opvolging komende periode in gang.