Hoogleraar Jan Kremer speciaal gezant Passende zorg Zorginstituut Nederland

Prof. dr. Jan Kremer is met ingang van december 2021 speciaal gezant Passende Zorg van Zorginstituut Nederland. Kremer heeft onder meer de taak ervoor te zorgen dat er medio 2022 een kader Passende zorg ligt. Dit kader zal bestaan uit een set afspraken die maatschappelijk op brede steun kan rekenen, met als doel de zorg duurzaam te organiseren zodat deze goed, toegankelijk en betaalbaar blijft. Kremer beschrijft het kader als “een kompas dat richting geeft op basis van een gedeeld beeld van de zorg”.

Portretfoto van Jan Kremer. Hij kijkt lachend in de camera en draagt een lichtblauw overhemd en een zwart jasje.
Beeld: ©Zorginstituut Nederland

Kremer is hoogleraar patiëntgerichte innovatie aan het Radboudumc en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Hij was tot begin november voorzitter van de Kwaliteitsraad, een onafhankelijk adviesorgaan van het Zorginstituut. Bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut zegt "bijzonder blij" te zijn dat Kremer zich aan het Zorginstituut verbindt om er – ook samen met de Nederlandse Zorgautoriteit – voor te zorgen dat Passende zorg succesvol de sprong maakt van tekentafel naar uitvoering in de praktijk. “De grote opgave van Passende zorg is het denken en handelen vanuit meerdere perspectieven: van de patiënt, van de zorgaanbieders en ook het perspectief van de samenleving. Jan is een onafhankelijk denker en verbinder en bij uitstek geschikt om de verschillende perspectieven te verbinden in één gedeeld toekomstbeeld voor de zorg.”

Norm voor goede zorg

Passende zorg stoelt op 4 basisprincipes om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Die principes zijn:

  • alleen zorg bieden die echt werkt voor patiënten; 
  • zorg waar mogelijk dichtbij organiseren; 
  • samen beslissen met de patiënt; 
  • meer nadruk op gezondheid en kwaliteit van leven en minder op medicaliseren.

In het rapport ‘Samenwerken aan Passende zorg: de toekomst is nú’, dat eind 2020 verscheen, onderbouwen Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hoe de veerkracht en houdbaarheid van de zorg toeneemt wanneer Passende zorg de norm wordt voor goede zorg. Inmiddels zijn steeds meer partijen in de zorg overtuigd dat de toekomst van de zorg hier ligt. 

‘We weten nog niet waar b ligt’

Het Kader Passende zorg is een belangrijk instrument om tot de noodzakelijke verandering te komen. Jan Kremer: “De afspraken vormen straks het kompas dat ons richting geeft. Het gaat om eerlijke en heldere besluitvorming, ook over wie de legitimiteit heeft om knopen door te hakken wanneer gezamenlijke doelen niet worden gehaald. De uitdaging is complex. Als je samen van a naar b moet en je weet waar b ligt, dan is het makkelijk om een plan te maken. De uitdaging bij Passende zorg is dat we nu nog niet precies weten waar b ligt. Het kader zal ieders rol in het proces van verandering duidelijk omschrijven, want Passende zorg is van ons allemaal.”

Medio 2022 moet het kader Passende zorg in concept klaar zijn