Wisselingen in het management Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland versterkt het management met de benoeming van Theo Hiemstra als afdelingshoofd Zorg. Daarnaast treedt Diana Delnoij aan als Scientific Officer, een nieuwe functie binnen het Zorginstituut.

De foto toont het gebouw waarin Zorginstituut Nederland is gehuisvest.
Beeld: ©Zorginstituut Nederland / Foto: Marc Sassen

Theo Hiemstra nieuw afdelingshoofd Zorg

Theo Hiemstra is sinds medio september gestart als afdelingshoofd Zorg bij Zorginstituut Nederland. Theo studeerde Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft brede ervaring als manager, directeur en bestuurder het bedrijfsleven en de gezondheidszorg.

Theo Hiemstra: “Het is een voorrecht om te gaan werken voor deze mooie organisatie. Het Zorginstituut heeft de afgelopen jaren een relevante positie opgebouwd. Een goed uitgangspunt voor de komende periode, waarin de ontwikkelingen in de gezondheidszorg zich snel zullen opvolgen en het vraagstuk rondom de betaalbaarheid van de zorg steeds urgenter wordt. Het is zaak om samen met al onze stakeholders aan de slag te gaan met passende zorg om dit vraagstuk het hoofd te bieden.”

Nieuwe functie Diana Delnoij

Diana Delnoij wordt per 1 oktober Scientific Officer bij het Zorginstituut. Dit is een nieuwe rol om het wetenschappelijk fundament van de organisatie verder te versterken. Diana is bijzonder hoogleraar Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg aan de Erasmus School of Health Policy & Management (Erasmusuniversiteit) en was de afgelopen 5 jaar hoofd van de afdeling Ontwikkeling, Wetenschap en Internationale Zaken (OWIZ). Voor deze functie wordt een vervanger gezocht.

Pensionering Paul Tigges

Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is Paul Tigges gestopt als afdelingshoofd Fondsen. Onder aanvoering van Paul zijn de continuïteit en kwaliteit van de financiële taken van het Zorginstituut sterk verbeterd. De rol van Paul wordt de komende maanden waargenomen door Karel van den Broek,  afdelingshoofd Informatiemanagement.

Goede en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders

De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken. Deze ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.