Zorginstituut Nederland adviseert over personaliseren van zorg

Bij het toepassen van geneesmiddelen wordt personalised medicine – een behandeling op maat – steeds belangrijker. Moleculaire diagnostiek is onmisbaar bij het verder ontwikkelen daarvan. Hiermee is het steeds beter mogelijk om de effecten van een geneesmiddel te voorspellen aan de hand van het DNA van een patiënt. Om te zorgen dat deze vorm van voorspellende diagnostiek in Nederland overal zo optimaal mogelijk kan worden ingezet, heeft minister Van Ark van VWS het Zorginstituut gevraagd hierin de regie te nemen en advies te geven.

De foto toont verschillende gekleurde pillen

Inzet moleculaire diagnostiek

Niet iedere patiënt is hetzelfde, dus dit vraagt ook om een meer 'op maat gemaakte' therapie. Omdat de kennis van de rol van het DNA in ziekten toeneemt, kunnen dokters steeds beter, en per individu, op maat behandelen. Als de behandeling beter afgestemd kan worden op de individuele patiënt, biedt dit veel perspectieven voor een betere kwaliteit van zorg en een doelmatigere inzet van geneesmiddelen. Met moleculaire diagnostiek wordt dan bij patiënten vóór of tijdens de behandeling hun genetische eigenschappen bepaald (bijvoorbeeld van tumoren), die belangrijk zijn voor het stellen van de juiste diagnose, de prognose en de behandeling.

Regie Zorginstituut

Het Zorginstituut neemt in het advies de expertise vanuit de diverse stakeholders mee en is al gestart met verkennende gesprekken met vertegenwoordigers uit het zorgveld. Het advies – dat het Zorginstituut eind maart 2021 uitbrengt – gaat in op onder meer de volgende vraagstukken:

  • Welke moleculaire diagnostiek is nodig in welke fase van ziekte?
  • Hoe kunnen nieuwe ontwikkelingen snel een plek kunnen krijgen wanneer deze bewezen effectief zijn?
  • Hoe moet de moleculaire diagnostiek worden aangeboden om ervoor te zorgen dat deze toegankelijk is, voor de juiste patiënt, op het juiste moment?
  • Hoe krijgen de bekostiging en vergoeding vorm?

Goede en toegankelijke zorg voor alle Nederlanders

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken. Deze ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.