Meer aandacht voor osteoporose bij Nederlanders boven de 50 jaar

Bij 1 op de 3 Nederlanders boven de 50 jaar die met een eerste botbreuk op de spoedeisende hulp terechtkomen, is osteoporose de onderliggende oorzaak. Deze chronische aandoening kan iemands levenskwaliteit flink aantasten, maar wordt vaak niet tijdig gediagnosticeerd. Dit schrijft Zorginstituut Nederland in het ‘Verbetersignalement Osteoporose’ dat op 25 augustus is verschenen. In het rapport staan verbeterafspraken om osteoporose eerder op te sporen en gepaste zorg te bieden, zodat de negatieve effecten van de ziekte zich minder snel en ernstig manifesteren.

De foto toont een schematische weergave van een verzwakt bot
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Zorgtraject fractuurpreventie

Osteoporose is een chronische aandoening waarbij de sterkte van botten afneemt en het risico op breuken toeneemt. In nauw overleg en afstemming met 13 wetenschappelijke verenigingen van zorgverleners, de Osteoporose Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland heeft het Zorginstituut het ‘Verbetersignalement Osteoporose’ opgesteld. Met de verenigingen zijn concrete verbeterafspraken gemaakt en is een zorgtraject fractuurpreventie opgesteld.

Botdichtheidsmeting en meer therapietrouw

Onder meer is afgesproken om standaard een botdichtheidsmeting aan te vragen voor Nederlanders boven de 50 jaar, die met een eerste botbreuk op de spoedeisende hulp terechtkomen. Hierdoor kan eerder vast komen te staan of iemand osteoporose heeft. Daarnaast wordt geadviseerd meer onderzoek te doen naar wervelbreuken en om meer patiënten botsparende medicatie voor te schrijven. Nu krijgt nog maar 1 op de 4 mensen boven de 50 jaar een (Dexa-)scan na een botbreuk en blijft behandeling vaak uit. Ook stoppen veel mensen te snel met botsparende medicatie. Verder kan de patiënteninformatie beter, aldus het Zorginstituut, zodat patiënten gericht keuzes kunnen maken voor hun behandeling of leefstijl.

Ook maatschappelijke winst

De kosten van verbeterde diagnostiek en behandeling van osteoporose bedragen naar schatting bijna 20 miljoen euro per jaar. Daartegenover staat een jaarlijkse besparing van ongeveer 13,5 miljoen euro door minder botbreuken, naar schatting bijna 1500 per jaar. Door minder arbeidsuitval en een beter behoud van iemands mobiliteit en zelfstandigheid, valt er met betere osteoporosezorg ook maatschappelijke en economische winst te behalen.

Start uitvoering afspraken: najaar 2020

In het najaar 2020 zullen de zorgverleners het voortouw nemen bij de uitvoering van de verbeterafspraken over osteoporose. Het ‘Verbetersignalement Osteoporose’ wordt door minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport naar de Tweede Kamer gestuurd.

Zinnige Zorg-programma

Het ‘Verbetersignalement Osteoporose’ is onderdeel van het Zinnige Zorg-programma. Het Zorginstituut voert dit uit, samen met alle partijen in de zorg. Doel van het programma is onderzoeken en gezamenlijk vaststellen wat nodig is om zorg voor de patiënt verder te verbeteren en om onnodige zorg te vermijden.

Lees het volledige ‘Zinnige Zorg - Verbetersignalement Osteoporose’.

Over Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland zet zich ervoor in dat 17,3 miljoen Nederlanders toegang hebben tot kwalitatief goede en betaalbare zorg. De zorg voor een goed samengesteld basispakket staat voorop, zodat de solidariteit en daarmee de bereidheid om voor elkaar te betalen, niet in gevaar komt. Uitgangspunt is altijd dat iedereen van goede zorg verzekerd moet zijn. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.