Zorginstituut geeft subsidie aan organisaties anonieme e-mental health

Uit schaamte of angst voor hun omgeving durven sommige mensen geen professionele hulp te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Maar ze hebben wel hulp nodig. Het inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan ook voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien. Omdat deze anoniem verleende zorg niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars, is er een subsidieregeling. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en heeft hiervoor 13 aanbieders in de GGZ-zorg en de verslavingszorg subsidie gegeven.

De foto toont een schaduw op de muur van een persoon achter de computer

Anonieme e-mental health

Anonieme e-mental health is bestemd voor mensen die door schaamte of angst geen hulp zoeken voor hun psychische problemen of verslavingen en toch dringend behoefte hebben aan zorg. De zorg is dus bedoeld als vangnet voor mensen die geen hulp durven of willen zoeken langs de reguliere weg. Om een vorm van zorg te bieden, of een opstapje naar reguliere zorg, is het van belang dat er laagdrempelig aanbod beschikbaar is. Anonieme e-mental health kan in deze behoefte voorzien. De zorg wordt verleend op digitale wijze en is volledig anoniem. Deze laagdrempelige hulp kan in een vroeg stadium van groot belang zijn. Mede omdat het kan voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden. De zorg is bestemd voor lichte tot matig ernstige (eerstelijns-) problematiek. De interventies richten zich onder andere op depressie, angstklachten en eetstoornissen en bestaan bijvoorbeeld uit online groepssessies, chat/email contact met een behandelaar of online modules die de cliënt onder begeleiding doorloopt.

Subsidieregeling

Het Zorginstituut voert de subsidieregeling uit. De subsidieregeling is bedoeld om de uitvoering van anonieme e-mental health interventies te financieren, niet de (door)ontwikkeling van deze interventies. Veel anonieme interventies kennen een niet-anonieme variant en kunnen in de doorontwikkeling dus aansluiten bij deze niet-anonieme variant. Ook is de subsidieregeling niet bedoeld voor cliënten die op de wachtlijst staan voor een reguliere behandeling. Anonimiteit is namelijk een noodzakelijke voorwaarde voor gebruikers.

Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft de subsidieregeling in 2019 geëvalueerd. Uit de evaluatie zijn een aantal wijzigingen voortgekomen voor uitvoering van de regeling en voor de ontvangers van de subsidie. Voor 2021 is er voor organisaties in de GGZ-zorg en de verslavingszorg € 2,1 miljoen beschikbaar.