Horizonscan: aantal nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen groeit verder

Het aantal nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen dat op de markt komt, neemt toe. Op de zojuist verschenen Horizonscan Geneesmiddelen staan in totaal ruim 465 producten die de komende tijd mogelijk worden toegelaten tot het basispakket. Ongeveer 100 geneesmiddelen worden wellicht het komende jaar al geregistreerd. In de Horizonscan staan alle nieuw te verwachten spécialités en indicatie-uitbreidingen die de komende 2 jaar op de markt komen.

De foto toont een kast met geneesmiddelen
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Nieuwe indicaties voor diabetesmiddelen

Bij een flink aantal indicatie-uitbreidingen gaat het om geneesmiddelen die tot nu toe vooral bij diabetes worden voorgeschreven, maar waarvan er nieuwe inzichten zijn dat deze zogenaamde SGLT-2 remmers ook positieve effecten hebben op het voorkomen van hartfalen. Mogelijk kunnen deze SGLT-remmers daardoor breder worden ingezet en kan het gebruik hierdoor bij patiënten met diabetes stijgen van ruim 15.000 naar meer dan 100.000 gebruikers op een relatief korte termijn. De verwachting is daarom dat deze geneesmiddelen, naast bredere inzet bij diabetespatiënten, hun indicatiegebied zullen uitbreiden naar patiënten zonder diabetes. In de horizonscan is op dit moment alleen dapagliflozine opgenomen voor deze indicatie, maar de verwachting is dat andere SGLT-2 remmers zoals canagliflozine en empegliflozine, sotagliflozin en ertugliflozin zullen volgen. Daarmee kan het gebruik van deze remmers bij patiënten met hartfalen zonder diabetes mellitus mogelijk uitbreiden naar 250.000 tot 500.000 patiënten.

Horizonscan Geneesmiddelen

Met de Horizonscan Geneesmiddelen bieden het Zorginstituut en andere partijen in de zorg een integraal, openbaar en objectief overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden. De Horizonscan richt zich op de intramurale en extramurale geneesmiddelen en kijkt 2 jaar vooruit. Op die manier is er ook voldoende zicht op de ontwikkelingen voor het aankomende inkoop en contractjaar.
De informatie uit de horizonscan wordt door het ministerie van VWS ook gebruikt om te bepalen welke geneesmiddelen er in de 'Sluis voor dure geneesmiddelen' worden geplaatst.

Diagram met een overzicht van de ontwikkeling van het aantal geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen die op de markt komen. We zien dat beide ieder jaar meer worden.
Overzicht van de ontwikkeling van het aantal geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen