Zorginstituut: uitgaven aan intramurale geneesmiddelen stijgen 10% in een jaar

De uitgaven aan dure geneesmiddelen die binnen de ziekenhuizen (intramuraal) gebruikt worden zijn in een jaar met bijna 10% gestegen naar ruim 1,9 miljard euro per jaar. De kosten van buiten het ziekenhuis (extramuraal) door bijvoorbeeld de huisarts voorgeschreven geneesmiddelen zijn met 2,2%, in een jaar minder hard gestegen. Voor 2018 verwacht Zorginstituut Nederland dat de kosten voor het basispakket hiervan zullen groeien naar bijna 4,7 miljard euro. Dit staat in de nieuwste GIPeilingen, een actueel inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het gebruik van geneesmiddelen (farmaceutische zorg) en hulpmiddelen in Nederland en de daarmee gepaard gaande kosten.

De foto toont een vrouw aan de balie van een apotheek
Beeld: ©Hollandse Hoogte/ANP

Hulpmiddelen

Het Zorginstituut verwacht voor 2018 een stijging van de uitgaven van circa 4,6% aan (medische) hulpmiddelen, naar ruim 1,5 miljard euro per jaar. De groei van de uitgaven wordt met name bepaald door een verwachte stijging van de uitgaven aan diabeteshulp-middelen. Ruim 2,3 miljoen verzekerden maken gebruik van hulpmiddelenzorg. Een kleine groep gebruikers is echter verantwoordelijk voor groot deel van de kosten. Ongeveer 86% van de totale verzekerdenpopulatie maakt geen kosten voor hulpmiddelen. Dit zijn ruim 14,7 miljoen verzekerden. Binnen de 14% van de verzekerden die wel gebruik maken van hulpmiddelenzorg is slechts circa 1% verantwoordelijk voor bijna de helft van de totale uitgaven voor hulpmiddelen (circa 669 miljoen euro).

Inzicht in gebruik en kosten van geneesmiddelen en hulpmiddelen

De gegevens die het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) van het Zorginstituut systematisch verzamelt, zijn ook in te zien via de website GIPdatabank. Hier staan altijd actuele rapportages met meer informatie, zodat snel beschikt kan worden over de meest actuele cijfers. Met de tabellen, grafieken en achtergrondinformatie ontstaat een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen. Dit jaar gaat het Zorginstituut de GIPdatabank vernieuwen en verder uitbreiden met nieuwe rapportages die worden voorzien van toelichtende teksten. Een groot deel van de huidige GIPeiling is dan voortaan op de GIPdatabank te vinden. Om de vindbaarheid van de verschillende rapportages te verbeteren, komt er een rubriek 'Uitgelicht'. Regelmatig zal daar een ander onderwerp onder de aandacht worden gebracht.