Nieuwe Horizonscan geneesmiddelen geeft nu ook inzicht in komst biosimilars en generieke middelen

De nieuwe release van Horizonscan Geneesmiddelen bevat naast een objectief, integraal en openbaar overzicht van innovatieve geneesmiddelen die op de markt worden verwacht, nu nog veel meer relevante gegevens. Vanaf 14 december 2018 is onder meer een overzicht van de (veelal goedkopere) generieke middelen en biosimilairs beschikbaar. Een biosimilar is een biologisch geneesmiddel dat soortgelijk is aan het origineel, waarvan het patent is verlopen. Bovendien wordt bij een aantal middelen ook informatie getoond over het verlopen van het SPC (supplementary protection certificate) op het oorspronkelijke merkmedicijn. De datum dat de SPC verloopt is indicatief voor het moment waarop generieken en biosimilars mogelijk op de markt kunnen komen.

De foto toont een kast met geneesmiddelen
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Oncologische geneesmiddelen hebben grootste budgetimpact

De Horizonscan laat ook zien dat de grootste budgetimpact wordt verwacht bij de oncologische geneesmiddelen. Dit komt met name door de nieuwe ontwikkelingen, maar ook de vele indicatie-uitbreidingen en combinatietherapieën die eraan komen. Binnen de Horizonscan is meer dan één derde van de records een indicatie-uitbreiding. Bij de oncologische geneesmiddelen is dat zelfs meer dan de helft. Meer dan een kwart van de oncologische geneesmiddelen betreft een combinatietherapie. En ruim 150 geneesmiddelen in de Horizonscan bezitten de weesgeneesmiddelstatus, meer dan een derde van alle nieuwe middelen.

Een belangrijke ontwikkeling binnen de oncologie is CAR-T (Chimere Antigen Receptor), een nieuwe vorm van immuuntherapie tegen kanker, waarvan de eerste geneesmiddelen inmiddels zijn geregistreerd en nog velen in aantocht zijn.

Duurste individuele middelen in categorieën spierziekten en stofwisselingsziekten

De oncologische geneesmiddelen zijn echter niet de geneesmiddelen die het duurste zijn per patiënt per jaar. Bij de intramurale geneesmiddelen (middelen die in het ziekenhuis worden gebruikt) kunnen in de Horizonscan de duurste geneesmiddelen per patiënt per jaar gevonden worden binnen de categorieën ‘spierziekten’, ‘hemostase-bevorderende medicatie’ en ‘oogaandoeningen’.
Van de extramurale geneesmiddelen (verkrijgbaar bij de apotheek) vallen de duurste middelen per patiënt per jaar binnen de groepen ‘stofwisselingsziekten’, ‘neurologie’, ‘spierziekten’ en ‘oogaandoeningen’.

Openbaar en objectief overzicht

Met de Horizonscan Geneesmiddelen bieden het Zorginstituut en andere partijen in de zorg een integraal, openbaar en objectief overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden. De Horizonscan richt zich op de intramurale en extramurale geneesmiddelen en kijkt 2 jaar vooruit, zodat onder meer:

  • kennis over het op de markt komen van (innovatieve) geneesmiddelen wordt gebundeld en de toegang tot deze informatie wordt geoptimaliseerd;
  • patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte zijn van verwachte ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn;
  • zorgverzekeraars en ziekenhuizen op basis van deze informatie hun inkoop beter kunnen organiseren en hun onderhandelingspositie als inkoper van geneesmiddelen kunnen versterken;
  • behandelaren beter kunnen bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het behandelaanbod;
  • het Zorginstituut beoordelingen van geneesmiddelen tijdig kan agenderen en voorbereiden.