Diana Delnoij benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg’

Prof. dr. Diana Delnoij start per 1 april 2018 als bijzonder hoogleraar “Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg” aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESPHM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze bijzondere leerstoel is gevestigd door Zorginstituut Nederland. Delnoij gaat onderzoek doen naar de rol van het Zorginstituut in het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg, in het bijzonder naar de inbreng van burgers en patiënten.

Diana Delnoij

Continuering leerstoel en onderzoek

De benoeming van Diana Delnoij is bekend gemaakt bij het afscheid van prof. dr. Bert Boer die de leerstoel de afgelopen 4 jaar heeft bekleed. Hij neemt afscheid in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Zorginstituut Nederland en Erasmus School of Health Policy & Management zijn blij met de voortzetting van de leerstoel en met de benoeming van prof. dr. Diana Delnoij.

Belang van het onderzoek

Het Zorginstituut adviseert over de samenstelling van het basispakket van de zorgverzekering en bevordert de ontwikkeling van standaarden en instrumenten voor het meten van de kwaliteit van zorg. Het onderzoek binnen deze leerstoel richt zich op beide taken. Vragen voor onderzoek zijn bijvoorbeeld: Welke uitkomsten van zorg vinden patiënten belangrijk? Wat is de inbreng van burgers en patiënten bij beslissingen over het pakket of de ontwikkeling van kwaliteitstandaarden? Onder welke omstandigheden neemt het Zorginstituut als overheidsorganisatie taken over van partijen in de zorg?

Betrokkenheid van burgers

Het onderzoek binnen de leerstoel past uitstekend binnen het onderzoek van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) naar sturingsvraagstukken en de betrokkenheid van burgers en patiënten in besluitvorming. De leerstoel vormt een spil in de Academische Werkplaats Appraisal, een samenwerkingsverband tussen Zorginstituut Nederland en ESHPM. Deze werkplaats is mede door de inzet van Bert Boer tot stand gekomen.

Informatie voor patiënten

Diana Delnoij is bij Zorginstituut Nederland hoofd van de afdeling Ontwikkeling, Wetenschap en Internationale Zaken. Zij beëindigt haar bijzonder hoogleraarschap “Transparantie in de zorg vanuit patiëntperspectief” bij Tranzo, Tilburg University. Zorginstituut Nederland en Tilburg University hebben de intentie deze leerstoel te continueren. Het onderzoek binnen deze leerstoel zal zich met name richten op de informatie over de geleverde zorg die patiënten nodig hebben voor het nemen van beslissingen over hun eigen gezondheid en zorg.