Subsidies anonieme e-mental health 2018

Zorginstituut Nederland geeft voor 2018 aan 13 organisaties subsidie voor anonieme e-mental health. Anonieme e-mental health is een vorm van zorg gericht op mensen die uit schaamte of angst voor hun omgeving geen professionele hulp zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Omdat deze anoniem verleende zorg niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars, is er een subsidieregeling.

De foto toont een tienermeisje dat op de vensterbank zit en uit het raam kijkt
Beeld: ©Hollandse Hoogte
Anonieme e-mental health

De subsidieregeling

Het Zorginstituut voert deze subsidieregeling sinds 1 januari 2017 uit. In 2017 was het subsidieplafond van € 2 miljoen toereikend voor het subsidiëren van alle aanvragen. Voor 2018 is ruim € 3,2 miljoen aangevraagd. Het plafond van € 2 miljoen is gebleven. Hierdoor is voor 63% van de aangevraagde bedragen subsidie toegekend.