Zorginstituut heeft vertrouwen in Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg opgenomen in zijn Register. Het kader maakt zichtbaar wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is. Het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is het resultaat van een omvangrijke en intensieve samenwerking binnen de sector en is nu de norm voor de hele sector.

De foto toont een jongen met het Syndroom van Down die water met een rietje krijgt van een verzorgster
Beeld: ©Sabine Joosten Hollandse Hoogte

Accent op leren en verbeteren

Het vernieuwde kwaliteitskader geeft cliënten helderheid over goede zorg, helpt teams de zorg te verbeteren en biedt handvatten voor bestuurlijke verantwoording. Er ligt hierbij een sterk accent op leren en verbeteren. Daarin zit een belangrijke overeenkomst met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat begin dit jaar is vastgesteld door het Zorginstituut.

Doorontwikkeling

De sector heeft 2 jaar aan het Kwaliteitskader gewerkt. Dit gebeurde onder leiding van een stuurgroep met vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties, beroepsgroepen, zorgkantoren, VGN en IGZ. Het Zorginstituut is bij deze stuurgroep betrokken als waarnemer, net als VWS.

De stuurgroep blijft met zorgaanbieders werken aan de verdere ontwikkeling en heeft hiervoor een ontwikkelagenda opgesteld. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de ontwikkeling van geschikte publieksinformatie.  Daarnaast worden onder meer cliëntervaringsinstrumenten en kwaliteitsrapportages verder ontwikkeld.
Het Zorginstituut heeft alle vertrouwen in de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader, ook door het enthousiasme en de gedegen aanpak van alle betrokken partijen.

Invoering in 2017

Ervaringen van zorgaanbieders die hebben gewerkt met het nieuwe Kwaliteitskader laten zien dat het kader de kwaliteit van de zorg verbetert, zowel voor cliënten als voor medewerkers. Organisaties in de Gehandicaptenzorg gaan nu al werken volgens het nieuwe kader. De stuurgroep ondersteunt dit, hierin zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Ieder(in), LSR (cliëntenorganisaties), NVAVG, V&VN, NIP/NVO (beroepsgroepen), ZN (zorgkantoren), VGN, en IGZ.

Meer informatie

  • Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg in Register op website Zorginzicht