Meer inzicht in methoden om kwaliteit eHealth-toepassingen te bepalen

eHealth wordt steeds meer gewone zorg. Digitale toepassingen ondersteunen patiënten en zorgverleners, bijvoorbeeld in de onderlinge communicatie. Er bestaat soms echter nog onzekerheid over of een Health-toepassing goed is. En dat kan patiënten en zorgverleners nog weerhouden van een breed gebruik van eHealth. In de discussiepaper ‘Evaluatie van eHealth-technologie - in de context van beleid’ brengen Nictiz en het Zorginstituut daarom in beeld wat de huidige opvattingen en mogelijkheden zijn bij het beoordelen van de kwaliteit van eHealth.

Istandaarden stethoscoop

Reductie van onzekerheid

Gebrek aan inzicht in de kwaliteit van eHealth-toepassingen wordt als een belemmering ervaren voor het gebruik. Er is behoefte aan reductie van de onzeker­heid voorafgaand aan het inzetten van nieuwe toepassingen. In het discussiepaper wordt daarom verslag gedaan van onderzoek naar de mate waarin beproefde methoden in aanverwante vakgebieden ook geschikt zouden kunnen zijn voor beoordelen van kwaliteit van eHealth. Het is daarbij belang­rijk steeds duidelijk te maken waarover het uiteindelijk gaat: om welke technologie, in welk zorgproces, in welke zorgsector, met welke (eind-)gebruikers.

Snel veranderende technologie

eHealth is volop in ontwikkeling. Bij sommige toepassingen wordt de reguliere zorg zelfs vervangen of aangevuld door/met digitale mogelijkheden, zoals bij telemonitoring of online hulp bij psychische klachten. Veel technologieën veranderen echter al tijdens de evaluatie, of worden aangepast op het gebruik door de doelgroep. Dat vraagt dus om methoden die dergelijke aanpassingen kunnen beschrijven en die in korte tijd gegevens produceren over de impact ervan.