Praktische toolbox voor makers en gebruikers van PROMs in de zorg nu online

Patiëntenorganisaties, zorgverleners en beleidsmakers willen graag weten hoe patiënten hun gezondheid ervaren. Dit wordt gemeten aan de hand van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs); dit zijn vragenlijsten die de ervaren gezondheid, kwaliteit van leven en functioneren vanuit het perspectief van de patiënt meten. Voor iedereen die hiermee aan de slag wil, is een handige online toolbox ontwikkeld. Deze PROM-toolbox is vandaag op het symposium ‘Gebruik van PROMs in de zorg’ gepresenteerd. De PROM-toolbox voorziet in een behoefte aan ondersteuning in het kiezen en toepassen van de juiste PROM. De PROMs worden steeds vaker toegepast in de directe zorg voor de patiënt en om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Volledige proces van selectie en toepassing

De PROM-toolbox beschrijft in acht stappen het volledige proces van selectie en toepassing van PROMs. Elke stap in de toolbox verwijst naar relevante instrumenten en biedt praktische handvatten met praktijkvoorbeelden. De toolbox is ontwikkeld door IQ Healthcare in samenwerking met het expertisenetwerk Patient Reported Outcomes (PRO) in opdracht van Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra consortium Kwaliteit van Zorg.

Praktische aanwijzingen en tips

De PROM-toolbox staat op de website van Zorginzicht. Er wordt een breed scala aan tools genoemd voor veel verschillende vragen. De per stap genoemde voorbeelden helpen bij het concreet maken van de stappen; dat is zeker nuttig voor iemand die nog weinig ervaring heeft met PROMs.

Zelf aan de slag met PROMs? Ga naar de website van Zorginzicht

De afbeelding toont een ronde flowchart van de PROM-cyclus: Doel, selectie, indicator en gebruik. Doel a: individuele patiënt , doel b interne kwaliteit, doel c: externe kwaliteit. 1 Bepalen doel 2 Selecteren PROs 3 Selecteren PROMs 4 Testen PROM, als deze voldoet 5 Definiëren indicator 6 Testen indicator, als deze voldoet 7 Gebruiken PROM 8 Onderhoud en evaluatie