Aan de slag met het Actieprogramma iWlz

In januari 2017 heeft Zorginstituut Nederland van het ministerie van VWS een go gekregen voor het Actieprogramma iWlz. Het omvat 9 projecten en een governance-traject. Het programma, dat voluit ‘Actieprogramma Informatievoorziening Wlz 2017-2020’ heet, bestaat uit concrete voorstellen voor activiteiten om de informatievoorziening in de langdurige zorg te verbeteren.

Projecten 

De acties zijn beschreven in 9 projecten:

  • Ontsluiten indicatiegegevens (lees: indicatieregister Wlz)
  • Verantwoordingsinformatie Aanbieders (VIA)
  • Eenduidige Instellingsidentificatie en het LRZA
  • Zorgplicht (zorgkantoren) en informatievoorziening
  • Domeinovergang cliënt (inclusief pgb)
  • Referentiemodel standaarden en harmonisatie
  • Ontsluiten van gegevens aan de bron
  • Procesvereenvoudiging, controles en horizontaal toezicht
  • Wachtlijsten 

Domeinoverstijgende governance  

Daarnaast is er een domeinoverstijgend governance-traject in de zorg en ondersteuning. Dit traject voor overkoepelende governance in de domeinen Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw staat los van het Actieprogramma iWlz. Activiteiten in het traject liggen momenteel stil.

Meer informatie

Op basis van overleg dat regelmatig plaatsvindt over het Actieprogramma wordt de informatie van tijd tot tijd geactualiseerd en aangevuld. Hebt u vragen over het Actieprogramma iWlz? Dan kunt u terecht bij programmamanager Eduard Renger: erenger@zinl.nl / 06 11 36 30 66.

De foto toont veel gekleurde kabels