Zorginstituut Nederland ontwikkelt eerste blockchain-simulatie in de zorg

Zorginstituut Nederland heeft een blockchain toepassing voor de zorg ontwikkeld waarmee het logboek - dat nu in veelal een papieren versie in de thuiszorg wordt gebruikt - straks online door diverse betrokkenen is in te zien. Op die manier kunnen zorgverleners en/of familie direct (via een app) het logboek bekijken zodat men de meest actuele gegevens ziet.

Blockchain in plaats van ‘logboek op het aanrecht’

Blockchain is een nieuwe technologie die vooral wordt geassocieerd met de alternatieve munt Bitcoin. Het is nu voor het eerst dat er in de zorg een simulatie van is gemaakt. Zorginstituut Nederland heeft op basis van een fictieve casus blockchain in de praktijk gebracht. De werkende simulatie is gepresenteerd op het congres Denktank IZO over Informatievoorziening in de Zorg en Ondersteuning op 3 november jl.

Geertje en een app

De casus draait om het verhaal van ‘Geertje’, een alleenstaande vrouw van 83 jaar die steeds minder zelfredzaam wordt en steeds meer (thuis)zorg nodig heeft. Ze wil heel graag zelfstandig blijven wonen. “Door toepassing van de technologie achter blockchain is het nu mogelijk gemaakt om ‘het schriftje op het aanrecht, waarin de diverse zorgacties worden bijgehouden’, nu online beschikbaar te stellen voor meerdere betrokken partijen,” zegt coördinator Peter Snaterse van Zorginstituut Nederland. “De cliënt heeft de regie en bepaalt wie er in het online logboek kan kijken. Alleen die personen kunnen inloggen op een mobiele app en zo altijd realtime de actuele gegevens inzien.”

Over blockchain

Blockchain is een openbaar online register van transacties, dat iedereen kan bekijken. Het registreren van de transacties gebeurt niet op één centrale plek, maar op een netwerk van computers. Iedere transactie wordt door het netwerk van gebruikers gecontroleerd waardoor misbruik moeilijk wordt. Er ontstaat één waarheid voor iedereen.

In de zorg worden veel gegevens vastgelegd en uitgewisseld over patiënten en cliënten. Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn daarbij erg belangrijk. Dat vastleggen en uitwisselen kan worden gezien als transactie.

Vervolgtraject

Op het gebied van digitale identiteit gaat Zorginstituut Nederland samenwerken met het ministerie van Binnenlandse Zaken, die juist op dit gebied een pilot uitvoert. Zorginstituut Nederland wil samen met Binnenlandse Zaken kijken wat de mogelijkheden zijn tot het verbinden van de twee pilots.

Het Zorginstituut werkt samen met zorgverzekeraar VGZ ook aan een pilot op het gebied van blockchain voor vrouwen die gebruik gaan maken van kraamzorg.

Rol Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is de beheerder van drie informatiestandaarden op het gebied van zorg en ondersteuning: iWlz, iWmo en iJw. Dit zijn landelijk vastgestelde standaarden die de basis vormen van informatie-uitwisseling. Met het berichtenverkeer via deze standaarden worden op cliëntniveau elektronisch gegevens uitgewisseld.