Kwaliteitsstatuut GGZ opgenomen in Register

Zorginstituut Nederland heeft 29 maart 2016 het model-Kwaliteitsstatuut GGZ opgenomen in haar openbare Register voor kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden. Het register maakt zichtbaar wat zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is.

Kwaliteit en verantwoording

Het model kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve GGZ te mogen verlenen. Het bepaalt onder andere wie in verschillende onderdelen van de GGZ als regiebehandelaar op mogen treden. Het model-Kwaliteitsstatuut GGZ is opgesteld door zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de GGZ en zorgverzekeraars.

Individueel Kwaliteitsstatuut

Op basis van het Model kwaliteitsstatuut ontwikkelt elke GGZ-aanbieder een op de eigen situatie toegesneden Kwaliteitsstatuut. Of deze aan de normen voldoet, wordt met behulp van een meetinstrument getoetst. Dit meetinstrument is in ontwikkeling.

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ verplicht om een individueel kwaliteitsstatuut te hebben. Een zorgaanbieder kan zijn individueel kwaliteitsstatuut GGZ aanbieden via de website GGZ Kwaliteitsstatuut.

Op die website vindt u ook meer informatie over de verdere procedure en het Model kwaliteitsstatuut GGZ.

Dynamisch

Het model-Kwaliteitsstatuut GGZ is een dynamisch document, en zal daarom regelmatig worden geëvalueerd en aangepast. Ook is het zo opgesteld dat het toegepast kan worden in andere delen van de (geestelijke) gezondheidszorg zoals de kinder- en jeugd-ggz, de langdurige zorg en de overige zorg.