Zorginstituut wordt algemeen coördinator European network for Health Technology

In 2020 moet er een Europees netwerk zijn van zogenaamde Health Technology Assessment (HTA)-organisaties. Dit netwerk gaat zoveel mogelijk gezamenlijk medicijnen, medische hulpmiddelen en interventies in ziekenhuizen beoordelen. Op 2 en 3 maart 2016 komen in Amsterdam ruim honderd deelnemers van het European network for Health Technology (EUnetHTA) bij elkaar om te praten over de aanpak.

Kick Off-bijeenkomst EUnetHTA in Amsterdam

Naast de ruim honderd deelnemers van het EUnetHTA zijn bij de Kick Off-bijeenkomst ook vertegenwoordigers van een aantal belangrijke stakeholders vertegenwoordigd, zoals de industrie op het gebied van farmacie, medische hulpmiddelen en diagnostica, patiëntenverenigingen, artsen en ziekenhuizen. Op 2 maart start de bijeenkomst met een informeel werkdiner op het schip ‘De prins van Oranje’. De dag erna zijn er presentaties en workshops.

Health Technology Assessment (HTA)

EUnetHTA is het samenwerkingsverband van de zusterorganisaties van het Zorginstituut in de 28 EU-landen. Elke organisatie brengt voor de eigen overheid Health Technology Assessment-rapporten (HTA-rapporten) uit waarin bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen of medische hulpmiddelen worden beoordeeld op effectiviteit en kosteneffectiviteit. De organisaties adviseren vervolgens hun overheid of die middelen wel of niet vergoed moeten worden.

Geneesmiddelbeoordelingen in Europa meer op elkaar afstemmen

De gezondheidszorg is in elk EU-land anders geregeld. Als er zich een nieuw innovatief geneesmiddel of een nieuwe medische technologie aandient, gaat elk land volgens z’n eigen procedures aan de gang. Toch zijn de beoordelingen redelijk vergelijkbaar. Zo ontstond in de Europese Commissie (EC) het idee om die beoordelingen op elkaar af te stemmen, waarbij de EU-landen meer gaan samenwerken. De beoordelingen kunnen zo efficiënter en sneller verlopen, zodat een innovatief middel - met duidelijk toegevoegde waarde - voor de patiënt eerder beschikbaar kan komen.

Zorginstituut volgt Deense zusterorganisatie op

Het Zorginstituut gaat dit jaar de Deense zusterorganisatie opvolgen als algemeen EUnetHTA-coördinator. De deelnemende landen gaan vanaf dan echt productie draaien: dat moet uiteindelijk jaarlijks minstens twintig rapportages opleveren, die de basis vormen voor gebruik en implementatie in alle EU-landen. Een HTA-rapport wordt in het Engels geschreven zodat het gemakkelijk gebruikt kan worden door andere EU-lidstaten.