CQI-accreditatie stopt

Er zal geen CQI-accreditatie meer verleend worden. Meetbureaus wordt geadviseerd over te gaan op ISO-certificering. Voor deze overgang krijgen meetbureaus bedenktijd. Samen met deze beslissing stelt Zorginstituut Nederland het inhuren van een meetbureau voor het afnemen van CQI’s niet meer verplicht. Met het stopzetten van de CQI-accreditatie komen de laatste werkzaamheden die Zorginstituut Nederland van het Centrum Klantervaring Zorg heeft overgenomen te vervallen.

Van CQI-accreditatie naar ISO

In overleg met CIIO is een overgangsperiode vastgesteld van CQI-accreditatie naar eventuele ISO-certificatie. Aflopende CQI-accreditaten worden verlengd tot 1 juni 2016. Tot 1 juni 2016 krijgen meetbureaus de tijd om zich te beraden op ISO-certificatie. Enkele meetbureaus hebben een CQI-accreditaat met een langere geldigheidsduur. Deze accreditaten blijven geldig gedurende de looptijd (tot uiterlijk eind 2018). Ook voor indicatorensets gebaseerd op CQI-meetinstrumenten die in het Register zijn opgenomen geldt de overgang. Van 1 juni 2016 tot eind 2018 kan bij de eis voor het gebruik van CQI-geaccrediteerde meetbureaus ook gebruik gemaakt worden van ISO 9001/ISO 20252 gecertificeerde meetbureaus.

Meetbureaus niet meer verplicht

Het Zorginstituut stelt de inhuur van een meetbureau niet meer verplicht voor het uitvragen van patiëntervaringen. Partijen in de zorg maken gezamenlijk afspraken over het eventueel inzetten van (gecertificeerde) meetbureaus. Als een sector kiest om te werken met een meetbureau, dan gaat de voorkeur uit naar een meetbureau met certificaten als Kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001) en Marktonderzoek (ISO 20252).

Informatiebijeenkomst

Op donderdagmiddag 10 september 2015 zal het Zorginstituut in samenwerking met CIIO een informatiebijeenkomst organiseren over de veranderingen rond de CQI-accreditatie. Tijdens de bijeenkomst krijgt u meer informatie over de opzet van de overgangsperiode en wat dit betekent voor de meetbureaus. Voor deze bijeenkomst worden de meetbureaus uitgenodigd. Andere belangstellenden zijn tevens welkom.