Help mee het overzicht van patiëntenregistraties compleet te maken

Nictiz, het Zorginstituut en elf zorgpartijen zorgen voor één landelijk overzicht van patiëntenregistraties.

Patiëntenregistraties leveren een waardevolle bijdrage

Uit een voorlopige inventarisatie blijkt dat de zorg 135 verschillende patiëntenregistraties kent die 35 zorgspecialismen bestrijken. 88 verschillende organisaties beheren deze patiëntenregistraties. Daarnaast zijn 32 registraties in de inventarisatie opgenomen die niet direct patiëntgegevens vastleggen, maar wel betrekking hebben op de kwaliteit van de zorg. Patiëntenregistraties leveren een waardevolle bijdrage om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het landelijke overzicht maakt voor iedereen inzichtelijk welke patiëntenregistraties er beschikbaar zijn en dat komt de transparantie ten goede. Zorgleveranciers kunnen dit overzicht ook bijvoorbeeld voor hun informatiebeleid gebruiken. Het overzicht is nog niet volledig. Daarom doen we een beroep op medewerkers uit de zorgsector en eigenaren van registraties. Kent u registraties die niet vermeld staan in het overzicht, neem dan contact op met Henk Hutink van Nictiz: hutink@nictiz.nl.

Initiatief

De inventarisatie is een initiatief van Nictiz en het Kwaliteitsinstituut van het Zorginstituut om duidelijkheid en inzage te verschaffen in kwaliteitsregistraties voor de gehele zorgsector. Beide organisaties werken samen op het gebied van duurzame registraties voor de zorg. De organisaties RIVM, ZonMw, Furore, Achmea, DHD, de ziekenhuizen AMC, LUMC, UMCU, VUmc en de brancheorganisaties NFU en NVZ hebben een belangrijke bijdrage aan de inventarisatie geleverd.

Patiëntenregistratie

In een patiëntenregistratie wordt systematisch informatie over patiënten met een bepaalde aandoening, conditie of gezondheidszorg gerelateerde service verzameld voor analyse en verspreiding. Onderzoek op lange termijn maakt het mogelijk de werking van medicatie te toetsen en behandelingen te verbeteren. Het stelt zorgverleners in staat expertise te verbeteren. Een voorbeeld van een patiëntenregistratie is de Landelijke registratie blaaskankerbehandeling.

In het inventarisatieoverzicht zijn per registratie de volgende kenmerken terug te vinden:

  • de beheerder/opdrachtgever;
  • het zorgspecialisme, bijvoorbeeld oncologie;
  • de omschrijving van de registratie.

Op termijn kunt u het landelijk overzicht inzien op de RIVM-website Volksgezondheid en zorg.